Go to Top

Organizace kurzů

Rezervace a přihlášky

Kurzy jsou pořádány formou veřejného kurzu nebo formou kurzu u zákazníka.

Rezervaci na veřejném kurzu uvedeném v kalendáři můžete provést telefonicky na čísle (+420) 221 115 211 nebo formou žádosti o rezervaci vyplněním formuláře. Po obdržení žádosti o rezervaci Vám obratem zašleme potvrzení rezervace nebo v případě již naplněného kurzu se s Vámi spojíme a nabídneme Vám jinou variantu.

Spolu s potvrzením rezervace Vám současně zašleme předvyplněnou Závaznou přihlášku, jejíž součástí jsou tyto smluvní podmínky. Přihlášku je třeba potvrdit zasláním nebo odfaxováním vyplněné závazné přihlášky.

Čas konání

Časový rozvrh kurzu 1. den 2. a další den
Začátek 9:00 8:30
Přestávka na oběd 12:15-13:15 11:45-12:45
Konec stanoví lektor kurzu, nejpozději však 17:00
Školicí prostory

Školicí prostory

Místo konání

Veřejné kurzy se standardně konají ve školicím středisku LBMS nacházejícím se v sídle společnosti na adrese Sokolovská 77-79, Praha 8, v klimatizované a kompletně vybavené učebně s možností připojení k internetu.

Stravování

Účastníci kurzů mají každý den kurzu též zdarma zajištěno občerstvení formou coffee breaku (studené a teplé nápoje, sladké pečivo) a oběd ve formě poukazu v hodnotě 100 Kč/den.

Kurzové materiály

Kurzové materiály v českém jazyce jsou zahrnuty v ceně kurzu. U akreditovaných kurzů (kde je k dispozici certifikační zkouška) jsou kurzové materiály dvojjazyčné (snímky v češtině, poznámky obsahují ekvivalent snímku v angličtině). Kurzové materiály ani jejich části nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy LBMS reprodukovány nebo používány nad rámec jejich určení.

Certifikát o absolvování kurzu

Na závěr kurzu obdrží posluchači certifikát o absolvování kurzu.

Certifikační zkouška

Součástí akreditovaných kurzů EXIN/PeopleCert je certifikační zkouška. Posluchači se mohou svobodně rozhodnout, zda si objednají samotný kurz (v tom případě si kdykoliv později mohou doobjednat samotnou zkoušku) nebo kurz včetně certifikační zkoušky (jedinou výjimkou je kurz PRINCE2® Practitioner, kde kurz bez zkoušky nemá smysl). Úspěšné absolvování certifikační zkoušky přináší kandidátům mezinárodně uznávaný certifikát.

Zkouška úrovně Foundation má podobu on-line počítačového testu (40 otázek), kde kandidáti vybírají správnou odpověď zpravidla ze 4 možností. 

Zkouška úrovně Practitioner zpravidla ověřuje schopnost kandidáta uplatnit teoretické znalosti na konkrétní případové studii.

Výhodou on-line testu je fakt, že bezprostředně na konci zkoušky kandidáti znají výsledek zkoušky a během několika hodin obdrží certifikát ve formátu PDF, případně si pak sami mohou objednat dodání tištěného certifikátu.

Kandidáti mají celkem dvě možnosti, jak absolvovat certifikační zkoušku.

Bezprostředně na konci kurzu

Standardně následuje certifikační zkouška bezprostředně na závěr posledního dne daného kurzu, což je ideální volba pro posluchače, kteří s objemem probrané látky nemají problém, a kterým cvičné testy prováděné během kurzu ukazují spolehlivé výsledky nad 70% úspěšnost (úspěšné složení zkoušky úrovně Foundation vyžaduje min. 65% úspěšnost, tzn. alespoň 26 správných odpovědí).

Výjimkou je kurz PRINCE2® Practitioner respektive PRINCE2® 2017 Practitioner. U těchto kurzů probíhá  certifikační zkouška, vzhledem k potřebě dostatečného časového prostoru pro samostudium posluchačů, zásadně s  časovým odstupem po kurzu, obvykle cca 3 týdny. Termín a další detaily jsou sděleny během kurzu.

S časovým odstupem (EXIN Anywhere PeopleCert Online Proctoring)

V případě, že kandidát nechce či nemůže absolvovat zkoušku bezprostředně po kurzu, objednáme a předáme mu voucher na zkoušku, kterou si složí „kdykoliv a kdekoliv“. Samozřejmě, i zde jsou jistá omezení, kandidát musí:

  • disponovat počítačem s funkční webovou kamerou a mikrofonem
  • úspěšně projít testem konfigurace počítače.

Bližší informace o zkoušce:

Ubytování

Ubytování není zahrnuto v ceně kurzu. Pro účastníky jsme však schopni zajistit ubytování v Praze. Doporučujeme využít některý z níže uvedených hotelů, nacházejících se v blízkosti místa konání kurzu, nebo jsme schopni zajistit přiměřené ubytování dle dispozic zákazníka.

název jednolůžkový pokoj adresa spojení
Wellness hotel STEP **** 1290 Kč vč. DPH/single pokoj (včetně snídaně)
1490 Kč vč. DPH/double pokoj (včetně snídaně)
Praha 9, Malletova 1141/4 tel: 296 786 362
e-mail: kongres@hotelstep.cz
Jurys Inn Prague **** cena 1/1 pokoje – 1.900 Kč (včetně snídaně)
cena 1/2 pokoje – 2.150 Kč (včetně snídaně)
Speciální cena platí při uvedení kódu „LBMS„.
Praha 8 – Karlín,
Sokolovská 11
tel: 226 222 600
Karlín 1 470 – 1 620 Kč Praha 8 – Karlín,
Sokolovská 71
tel: 222 334 444
Pentahotel Prague 1 475 – 2 310 Kč Praha 8 – Karlín,
Sokolovská 112
tel: 222 332 800
Olympik 2 250 – 4 000 Kč Praha 8 – Karlín,
Sokolovská 138
tel: 266 184 813
Čechie 1 560 – 2 960 Kč Praha 8 – Karlín,
U Sluncové 618
tel: 266 194 101

Pokud vám žádný z vybraných nevyhovuje, prohlédněte si další nabídku hotelů v této databázi Pražské hotely on-line.