Go to Top

IPMA – příprava na certifikaci projektových manažerů

IPMA – příprava na certifikaci projektových manažerů

Profese projektového manažera vyžaduje celou řadu znalostí a dovedností. Projektovým manažerům, kteří chtějí úroveň svých znalostí a dovedností potvrdit, jsou určeny certifikační zkoušky, které průřezově ověřují znalosti kandidátů. IPMA (International Project Management Association) představuje jeden z nejznámějších mezinárodně uznávaných standardů projektového řízení, pro který je možné v ČR získat certifikaci. Tento kurz připravuje posluchače ke složení takové zkoušky.

Popis kurzu

Národní organizací IPMA v ČR je Společnost pro projektové řízení, o.s. (dále jen SPŘ). Ta vymezuje problematiku projektového řízení podle standardu IPMA a zároveň rozsah požadovaných znalostí a dovedností projektových manažerů vydáváním národního standardu kompetencí projektového řízení. SPŘ dále definuje a provádí certifikační proces. Povinnou součástí tohoto certifikačního procesu je absolvování vzdělávacích aktivit, které posluchače připravují ke složení certifikační zkoušky.

Kurz lze kombinovat s kurzy Řízení projektových rizik nebo Řízení portfolia projektů pro pokrytí požadované hodinové dotace.

Tento kurz je koncipován důsledně v duchu aktuální verze národního standardu kompetencí projektového řízení CzCB, který v souladu s mezinárodním standardem rozděluje požadované kompetence projektového manažera do 3 základních skupin:

 • technické kompetence;
 • behaviorální kompetence;
 • kontextové kompetence.

Kurz připravuje posluchače ke složení písemné certifikační zkoušky, která je součástí všech certifikačních stupňů.

Kurz splňuje požadavky na přípravné vzdělávací aktivity kandidátů certifikační zkoušky.

page_pm_ipma_2Kurz představuje standard IPMA, samotný certifikační proces, průběh a skladbu certifikační zkoušky a požadavky na jednotlivé certifikační stupně.

Dále kurz postupně prochází znalostní oblasti řízení projektů, přičemž poskytuje výklad všech kompetenčních oblastí daných aktuální verzí standardu CzCB, přidružených metod, technik a nástrojů.

Kromě výkladu teorie obsahuje kurz sadu příkladů, na kterých si posluchači formou případových studií vyzkouší klíčové techniky, které jsou součástí certifikační zkoušky, jako např. tvorba logického rámce projektu, sestavení kritické cesty projektu, organizační struktury apod.

page_pm_ipma_3Kurz dále obsahuje řadu průběžných cvičných testů a celkový finální test, simulující certifikační písemnou zkoušku.

Možnosti certifikace

Samotnou certifikační zkoušku zajišťuje Společnost pro projektové řízení. Detailní informace o způsobu přihlášení k certifikační zkoušce a jejím průběhu můžete získat na stránce http://www.ipma.cz/web/certifikace.

Kurz je určen pro

 • Projektové manažery, kteří chtějí své znalosti a dovednosti potvrdit složením certifikační zkoušky stupně D, C nebo B podle standardu IPMA, přičemž svou hodinovou dotací kurz postačuje pro stupně D a C, pro stupeň B je třeba absolvovat ještě některé další vzdělávací aktivity.
 • Vedoucí projektů/programů
 • Členy managementu usilující o získání mezinárodně uznávaného certifikátu IPMA.

Předpoklady

Základní znalosti problematiky projektového řízení.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

Kurz obsahuje 15 kapitol:

 • Úvod kurzu
 • Představení IPMA
 • Základní pojmy řízení projektů
 • Kontext řízení projektu
 • Řízení integrace
 • Řízení rozsahu
 • Řízení času
 • Řízení nákladů
 • Řízení kvality
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení rizik
 • Řízení komunikace
 • Řízení nákupu
 • SW podpora řízení projektů
 • Závěr kurzu

Ukázka obsahu kurzu

Kapitola Základní pojmy řízení projektů obsahuje výklad těchto kompetencí:

 • Úspěšnost řízení projektů
 • Struktury v projektu
 • Orientace na projekt
 • Orientace na program
 • Orientace na portfolio
 • Náklady a financování
 • Implementace projektu, programu, portfolia

V rámci kapitoly Řízení rozsahu si posluchači vyzkouší vybrané techniky na příkladech:

 • Logická rámcová matice
 • Studie proveditelnosti
 • Business Case

Hodnocení absolventů kurzu (počet hodnocení 11)

 • Spokojená s úrovní; výborná kvalita studijních materiálů, příjemné prostředí realizace, dobrá organizace, vstřícný přístup lektora.

  Miriam Slunečková / vedoucí projektového centra
  MARLIN B&V

 • Kurz prebehol na špičkovej úrovni, veľmi dobre zvolená metodika, spôsob vedenia kurzu (i príklady). Prednášajúci mal skvelý prejav, vysokú ochotu riešiť nastolené otázky. S kurzom som byl nadmieru spokojný, rád ho odporučím i dalším kolegom.

  Róbert Závacký / senior konzultant
  MIM

 • Velmi kvalitně připravený kurz, zejména co se týče přednesu probíraných témat a příkladů z praxe.

  Radek Niemiec / analytik
  TESCO SW

 • Citlivý přístup přednášejícího, dobré příklady na přednášené oblasti. Dobrý training. Dobré příklady v Microsoft Project.

  Petr Audy / project manager
  Sindat Engineering

 • Kurz byl srozumitelný a přínosný. Lektor přednášel srozumitelně a dokázal předat znalosti účastníkům kurzu.

  Tomáš Jiřík / vedoucí odbornosti HW a komunikací
  LOM Praha

 • Oceňuji přesnost, důraz na pozornost a zkušenosti lektora. Velmi přínosné školení, skvělá forma.

  Rostislav Válek / Manažer řízení procesů
  ČEZ, a.s.

 • Vďaka kvalitám prednášajúceho lektora bola účasť na ňom pre mňa veĺmi hodnotná. Oceňujem prístup lektora – výborné odborné schopnosti, ale aj schopnosti prednesu témy. Oceňujem rozdelenie kurzu na 2 etapy.

  Štefan Porubský / analytik
  AITENT

 • Kurz byl velmi dobře připraven a přednášející dokázal zajímavým a přitažlivým způsobem doplňovat teoretický výklad řadou praktických příkladů. Současně byl vytvořen prostor na diskusi.

  Jiří Kuzdas / ředitel divize
  LOM Praha

 • Vynikající, velmi prospěšné pro mou přípravu certifikace. Jsem velmi překvapena, co mi tento kurz přinesl. Doporučím ostatním kolegům u nás ve firmě. Lektor je velká osobnost, který mi velmi pomohl při přípravě, oceňuji praktické příklady.

  Mgr. Štěpánka Červenková / PMO manager
  LMC, s.r.o.

 • I přesto, že byl kurz zaměřen na přípravu na certifikaci, dal možnost a podněty zamyslet se nad vlastním vedením projektů a zvážit další možná zlepšení ve vlastní práci PM i zefektivnění metodiky a postupů ve firmě.

  Sandra Parmová / ředitelka odboru podpora prodeje
  Komerční pojišťovna, a.s.

 • Přednes lektora byl excelentní.

  Ing. Adam Bartoníček / projektový manažer
  VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s.