Go to Top

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation

Kurz seznamuje posluchače s přístupem k řízení projektů na základě jednoho z celosvětově nejuznávanějších standardů pro řízení projektů – PRINCE2®, který je populární zejména v evropských podmínkách a ve veřejné správě. Obsah kurzu je volen tak, aby posluchači získali potřebné znalosti vyžadované pro úspěšné složení certifikační zkoušky PRINCE2® Foundation, která je volitelnou součástí kurzu.

Metodika PRINCE2® se opírá o sedm principů, sedm procesů a sedm témat. PRINCE2® je unikátní zakomponováním možností přizpůsobení metodiky pro podmínky konkrétního projektu (modifikace klíčových dokumentů a procesů) při zachování platnosti klíčových principů zajišťujících realizaci projektu v kontrolovaném prostředí. Ačkoliv na jedné straně PRINCE2® nabízí jistou volnost pro přizpůsobení, na straně druhé účinně asistuje projektovým manažerům při realizaci všech klíčových činností a při sestavení klíčových projektových dokumentů.

Popis kurzu

PRINCE2® Foundation je intenzivní třídenní kurz, jehož cílem je zejména vysvětlit základní integrované elementy metodiky PRINCE2®, kterými jsou:

 • Principy – závazné aspekty garantující dobrou praxi;
 • Témata – pokrývají oblasti, které musí být kontinuálně řízeny během projektu;
 • Procesy – provádí projektem od začátku do konce;
 • Projektové prostředí – projekt musí být přizpůsoben prostředí.

PRINCE2® je metodika pro řízení projektu postavená na:

 • definovaných procesech a jasné odpovědnosti za řízení projektu;
 • definované organizační struktuře řídícího týmu projektu;
 • kontinuálním odůvodnění realizace projektu;
 • produktovém plánování;
 • etapovém řízení poskytujícím klíčové revizní body;
 • možnostech škálování na projekty různé velikosti;
 • předpokladu základních vztahů zákazník – dodavatel.

Kurz PRINCE2® Foundation poskytuje také teoretický základ pro vyšší úroveň kurzu i certifikace projektového řízení – PRINCE2® Practitioner.

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky PRINCE2® Foundation v českém jazyce (zkouška v anglickém jazyce musí být založena na inovované metodice PRINCE2® 2017).

Kurz je určen pro

 • Projektové manažery
 • Vedoucí týmů
 • Projektové koordinátory
 • Analytiky
 • Pracovníky zabezpečování kvality
 • a všechny, kdo:
  • řídí projekty nebo se na nich podílí
  • chtějí poznat a pochopit metodiku PRINCE2®
  • potvrdit své znalosti a získat celosvětově uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation

Předpoklady

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady, předchozí praktické zkušenosti s řízením projektů jsou však určitou výhodou pro vstřebání celého rozsahu.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

Kurz popisuje základní integrované elementy metodiky PRINCE2® v rozsahu předepsaném pro zkoušku úrovně Foundation. Kurz je členěn do 10 kapitol.

 • Úvod kurzu
  • Představení posluchačů, organizačních aspektů kurzu.
 • Úvod do problematiky
  • Stručné představení nejznámějších celosvětově uznávaných standardů a jejich rozdílů.
 • Představení PRINCE2®
  • Kapitola popisuje historii vzniku metodiky PRINCE2®, přináší vysvětlení základních témat, jako jsou
   • definice projektu podle PRINCE2®
   • vztah životního cyklu produktu a pokrytí metodiky PRINCE2®
   • základní terminologie a představení vlastností metodiky PRINCE2® včetně objasnění výhod jejího použití
   • představení modelu metodiky PRINCE2® založeného na integrovaných elementech (témata, principy, procesy a přizpůsobení na podmínky projektu)
 • Témata PRINCE2®
  • Kapitola přináší vysvětlení témat, na kterých je metodika PRINCE2® postavena
   • Obchodní případ
   • Organizace
   • Kvalita
   • Plány
   • Rizika
   • Změna
   • Postup
 • Procesy
  • Kapitola vysvětluje procesy PRINCE2®, kterými jsou
    • Předprojektová příprava – od získání Mandátu projektu, přes obsazení klíčových rolí, zvážení ponaučení z minulosti, návrh řídícího týmu projektu až po sestavení hrubé-ho Obchodního případu
    • Iniciace projektu – tvorba strategie řízení rizik, kvality, konfigurace a komunikace, registru rizik, problémů, kvality a plánu projektu
    • Strategické řízení projektu – proces, ve kterém Projektová rada strategicky řídí projekt
    • Řízení etapy – proces, v jehož rámci projektový manažer zadává úkoly vedoucím týmů, zjišťuje progres jejich plnění, identifikuje a vyhodnocuje problémy a následně je sám řeší nebo postupuje projektové radě, pokud ohrožují tolerance etapy
    • Řízení dodávky produktu – proces pokrývající akceptaci pracovního balíku vedoucím týmu, samotnou realizaci balíku a jeho předání k akceptaci do procesu Řízení etapy
    • Řízení hranic etapy – vyhodnocení dokončované etapy, naplánování další etapy, aktualizace Plánu projektu i Obchodního případu
   • Ukončení projektu – zabezpečení formálního odevzdání produktů i vyhodnocení projektu na konci poslední etapy
 • Mock Exam
  • V rámci této kapitoly je posluchačům vysvětlen detailně průběh zkoušky a všichni si vyzkouší cvičný test simulující věrně certifikační zkoušku.

Vyjádření absolventů kurzu

 • Jasné, stručné, výstižné. Kurzové materiály jsou přehledné. Velmi efektivní, přínosný, jasný a přehledný.

  Alena Máchová / HR Unit
  Česká pojišťovna a.s.

 • Povedený kurz s velkým množstvím informací, které byly profesionálně podané.

  Petr Burda / Projektový manažer
  Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, a.s

 • Maximální profesionalita lektora.

  Jan Radoch
  Credium a.s.

 • Fajn prostředí, super lektor, rád se zúčastním dalšího kurzu.

  Ing. Jakub Ráb / Konzultant
  Barclet, a.s.

 • Super! Velká spokojenost!

  Ing. Jiří Stach / Projektový manažer
  ADASTRA, s.r.o.