Go to Top

Postupy a techniky testování

Postupy a techniky testování

Kurz probírá problematiku testování v rozsahu dle sylabu International Software Testing Qualificatons Board (ISTQB) úrovně Foundation. Hlavním cílem kurzu je seznámit posluchače s dostupnými technikami testování a ukázat jak tyto techniky testování jsou používány v kontextu různých metodických přístupů k vývoji a údržbě  softwarových aplikací.

Popis kurzu

Posluchači jsou seznámeni s technikami testování, postupy odvození a tvorby standardních produktů testování. Jsou představeny způsoby začlenění testovacích činností do agilních a iterativních postupů vývoje software nebo do konceptu řízení IT služeb dle ITIL®. V kurzu jsou diskutovány možnosti zefektivnění testovacích procesů formou jejich automatizace. Kromě obecných technik testování jsou probírány a procvičovány například postupy odvození testovacích scénářů a testovacích dat z UML modelů.

Vybraná témata kurzu

Postupy a techniky testování

V této části jsou vysvětleny techniky testování a různé přístupy k testování. Účastníci se seznámí s tím, kdy které techniky použít a které strategie je možné vzájemně kombinovat. Zároveň je diskutována relativní pracnost jednotlivých technik a účel jejich použití. Některé z technik si účastníci vyzkouší na praktických příkladech.

Testovací proces a jeho řízení

Účastníci se postupně seznámí s postupy testování v kontextu iterativních a agilních metodik vývoje software. Pro každou projektovou fázi jsou představeny produkty testování, které vznikají a jakým způsobem je možné tyto produkty (strategie testování, testovací plány, případy a scénáře) odvodit z analytických podkladů.  V kapitole je probíráno i začlenění testovacích postupů do procesního rámce ITIL®. Diskutují se návaznosti činností testování na ostatní procesy ITIL®, jako jsou zejména Change Management a Release Management. Závěrem jsou dána doporučení pro testovací postupy z hlediska ITIL®. Praktické použití je opět procvičeno na příkladech.

Podpůrné nástroje pro testování

Tato část je zaměřena na seznámení s možností automatizace testovacích činností. Jsou diskutovány jednotlivé možnosti automatizace různých činností spojených s testováním. Jsou představeny obecné principy podpůrných nástrojů pro testování a představen doporučený postup pro zavedení automatizované podpory pro testování.

Kurz je určen pro

 • Vedoucí testovacích a vývojových týmů
 • Testery
 • Analytiky
 • Programátory
 • Konzultanty
 • Metodiky
 • Správce aplikací

Předpoklady

Obecná představa o tvorbě softwarových aplikací.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

  • Základy testování
   • Co je testování a proč je potřeba
   • Principy a axiomy testování
  • Postupy a techniky testování
   • Typy testů
   • Úrovně testování
   • Statické a dynamické techniky
   • Techniky identifikace vstupních dat
   • Techniky černé a bílé skříňky
   • Testování jednotek
   • Testování komponent
   • Integrační a systémové testování
   • Testování bezpečnosti
   • Dokumenty testování
  • Testovací proces a jeho řízení
   • Testování v pojetí agilních metodik vývoje
   • Testování v pojetí iterativních metodik vývoje
   • Definování strategie testování a sestavení testovacího plánu
   • Definování testovacích scénářů z UML diagramů
   • Řízení provádění testů
   • Plánování a odhadování
   • Sledování postupu a vyhodnocování testů
   • Defect Management
   • Riziko a testování
   • Testování v kontextu řízení IT služeb dle ITIL
   • Začlenění testování do organizační struktury
  • Podpůrné nástroje pro testování
   • Automatizované testování funkčního a zátěžového testování
   • Automatizace řízení testovacího procesu
   • Typy testovacích nástrojů
   • Zavedení nástroje v organizaci

Hodnocení absolventů kurzu (počet hodnocení 2)

 • Kurz splnil mé očekávání. Problematika byla probrána detailně a z různých pohledů.

  Ing. Petr Holas / Vedoucí skupiny tech. podpora
  Generali pojišťovna, a.s.

 • Lektor super. Znám starší materiály od LBMS, ty jsou teď rozšířené a doplněné, výborné. Organizace, pořadí, témata, vhodně vybráno a zvoleno. Organizační a technické zajištění kurzu výborné.

  Jana Ottová / Tester
  Edenred CZ s.r.o.