Go to Top

Deployment Automation

Deployment Automation je robustní softwarový nástroj, který automatizuje komplexní úlohy nasazování nových verzí aplikací a podstatně snižuje čas na jejich instalaci a konfiguraci. Deployment Automation zjednodušuje, standardizuje a realizuje i nejsložitější nasazení napříč komplexním IT prostředím a přitom významně redukuje vznik incidentů souvisejících s nasazováním aplikací. Tento nástroj dokáže nasadit a udržovat provozované aplikace napříč heterogenní, distribuovanou IT architekturou obsahující fyzické, virtuální i cloud servery.

Přehled dostupných pluginů

Charakteristika

 • Centrální správa automatizace nasazování aplikací.
 • Spolehlivé a reprodukovatelné pracovní postupy přes vizuálně definovaná workflow.
 • Jednoduchý, pružný a přitom robustní návrh procesů Deployment Management.
 • Možnost začlenění manuálních kroků do jinak zautomatizovaného procesu nasazení.
 • Podpora pro smíšenou IT architekturu fyzických, virtuálních a cloud serverů.
 • Široký rozsah zabudovaných knihoven pro nastavení akcí nad nasazovanými aplikacemi, pro nastavení konfigurace, instalace, kontrolních bodů a pro ověřování výsledného stavu.
 • Robustní podpora pro aplikační prostředí, jako je IIS, WebSphere, WebLogic, JBoss, Apache, SQLPlus, Sharepoint, BizTalk, Quality Center a mnoho dalších.
 • Centralizované testování definovaných pracovních postupů.
 • Přehledné řízení průběhu nasazení aplikací a realtime monitorování napříč všemi cílovými prostředími (Run-Stop-Rollback).
 • Otevřená architektura pro snadnou integraci s dalšími nástroji typu ALM, Performance Monitoring, QA, SCCM, CMDB, Service Desk.
 • Přehledné dashboardy, kontrolní sestavy ke snadnému prokazování shody se standardy.
 • Definovaná privilegia k vymezení funkcionality pro zapojené role napříč vývojem, testováním a provozem.
 • Centralizovaná znalostní báze a repository aplikačních služeb pro uchovávání a předávání zkušeností mezi pracovníky IT.

Přínosy pro celou firmu

 • Zabraňuje chybám při nasazování aplikací, zvyšuje celkovou dostupnost aplikací a zabezpečuje kontinuitu jejich provozu.
 • Zrychluje nasazování nových verzí, což má příznivý dopad na rozvoj nabízených produktů a služeb s možností až několikanásobného nárůstu počtu vydaných verzí bez nároku na zvýšení počtu IT pracovníků používajících manuální postupy.
 • Snižuje čas a nutné náklady na vydávání nových verzí, redukuje vyžadovaný čas odstávky IT infrastruktury.
 • Šetří kapacity IT pracovníků a uvolňuje je pro náročnější úkoly.

Oblasti nasazení

Řešení Deployment Automation je vhodné pro všechny IT organizace, které obhospodařují rozsáhlejší IT infrastrukturu a potřebují nahradit současné nedokonalé manuální nebo poloautomatické, nekoordinované postupy při nasazování nových verzí standardními automatizovanými postupy.

Rozvoj a podpora

Výrobcem nástroje je americká společnost Serena, světový lídr v oblasti nástrojů pro automatizaci procesů. Serena má přes 15.000 zákazníků, včetně 96 významných společností z žebříčku Fortune 100, což je zárukou dalšího dynamického rozvoje nástroje Deployment Automation a zajišťování kvalitní technické podpory. Serena je součástí společnosti Micro Focus s ročním obratem přes miliardu dolarů.

Související řešení

Související nástroje

Související kurzy