Go to Top

Nové kurzy UML® pro praxi a UML® – příprava k certifikaci OCUP2 Foundation

Připravili jsme pro Vás nové kurzy UML® pro praxi a UML® – příprava k certifikaci OCUP2 Foundation, které se zabývají modelovacím jazykem UML®. Kurz UML® pro praxi je určen pro posluchače, kteří chtějí získat především praktický návod na použití UML® pro potřeby modelování. Nezabíháme zde do velkých detailů notace UML®, věnujeme se především tomu, jak uceleně UML® používat pro tvorbu analytických výstupů. Kurz UML® – příprava k certifikaci OCUP2 Foundation je určen pro posluchače, kteří chtějí složit stejnojmennou certifikační zkoušku. Kurz předpokládá alespoň základní znalost UML®, ideálně v rozsahu kurzu UML® pro praxi.