Go to Top

Profil společnosti

Vytváříme řešení pro zvýšení agility IT a vzděláváme odborníky z IT a businessu. Od založení společnosti v roce 1993 pomáháme zákazníkům zvyšovat kontrolu nad jejich IT a zlepšovat vztahy mezi IT útvary a mezi IT a businessem.

Naše akreditované kurzy:

   

EXIN_AGILE_SCRUM  EXIN_APPLICATION_MANAGEMENT  EXIN_BUSINESS_INFORMATION_MANAGEMENT

EXIN_CLOUD_COMPUTING  EXIN_GREEN_IT  EXIN_INFORMATION_SECURITY

LITA_LEAN_IT  EXIN_SECURE_PROGRAMMINGEXIN AEC

Naši konzultanti jsou nositeli těchto certifikátů:

 • EXIN Agile Scrum Foundation
 • EXIN Lean IT Foundation
 • EXIN Application Management Foundation
 • EXIN Business Information Management
 • EXIN Green IT Foundation
 • EXIN Information Security Foundation
 • EXIN Cloud Computing Foundation
 • EXIN Certified Integrator Secure Cloud Services
 • EXIN Secure Programming Foundation
 • EXIN Privacy and Data Protection Foundation
 • IPMA Level B
 • ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
 • ITIL® 2011 Intermediate – Release, Control, Validation
 • ITIL® 2011 Intermediate – Service Design
 • ITIL® 2011 Intermediate – Service Operation
 • ITIL® 2011 Intermediate – Service Transition
 • ITIL® 2011 Intermediate – Continual Service Improvement
 • ISTQB – Certified Tester Foundation Level
 • Microsoft Certified Technology Specialist: MS Office Project,  Managing Projects
 • Microsoft Certified Technology Specialist, Office Project Server: Business Planning Design Toolkit
 • OMG – Certified UML Professional Foundation
 • OMG-Certified UML Professional Intermediate
 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2® Practitioner
 • PRINCE2® 2017 Practitioner
 • TOGAF® 9 Foundation.

Splňujeme tato kvalifikační kritéria:

 • máme zavedený systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2015
 • jsme zařazeni do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj.