Go to Top

Enterprise Architect – komplexní modelování

Enterprise Architect – komplexní modelování

Kurz se zaměřuje na praktické použití CASE nástroje Enterprise Architect pro modelování disciplín Enterprise Architektury, BMPN a UML. Posluchači budou seznámeni s použitím nástroje Enterprise Architect pro architektonický model v notaci ArchiMate® při tvorbě vybraných pohledů a jejich provázání  na detailní procesní model v notaci BPMN 2.0 a dalšími logicky navazujícími modely popisu, struktury a chování aplikací pomocí notace UML.

Ve výkladu budou stručně zopakovány charakteristiky disciplíny Enterprise Architecture a notace jazyků ArchiMate®, BPMN a UML. Kurz se nezaměřuje na detailní výklad těchto notací, ale na filozofii propojení architektonických modelů s detailními modely procesů a objektově orientovaného návrhu přičemž hlavní těžiště kurzu spočívá v demonstraci modelovacích postupů v prostředí nástroje Enterprise Architect. Nedílnou součástí jsou příklady, na kterých si posluchači budou moci sami vyzkoušet použití probíraných modelovacích technik. Ukázky a příklady jsou probírány na ucelené případové studii umožňující komplexní použití modelovacích technik.

Kurz je určen pro analytiky, architekty, vlastníky a manažery procesů, metodiky, business analytiky a vedoucí projektů, kteří chtějí efektivně používat nástroj Enterprise Architect a udržovat a zhodnocovat Enterprise architekturu.