Go to Top

UML® – příprava k certifikaci OCUP2 Foundation

UML® – příprava k certifikaci OCUP2 Foundation

Kurz umožňuje získat klíčové znalosti a dovednosti nezbytné pro získání mezinárodně uznávaného certifikátu UML® OCUP2 Foundation organizace OMG. Cílem kurzu je připravit účastníky na složení počítačové zkoušky dle sylabu vydaného organizací OMG. Posluchačům je vyložena požadovaná notace jazyka UML® a související konstrukty z metamodelu UML®. Probíraná témata jsou procvičována formou testovacích otázek. Pro absolvování kurzu je nezbytná základní znalost jazyka UML®, ideálně v rozsahu kurzu UML® Pro praxi. Kurzové materiály jsou dvojjazyčné (ČJ/AJ), cvičné testovací otázky jsou v AJ.

Kurz je určen pro analytiky, designéry, programátory a další IT specialisty, kteří usilují o získání mezinárodně uznávaného certifikátu OCUP2 Foundation.