Go to Top

Blog Archives

Business analýza v agilním prostředí

Celý svět v dnešní době volá po agilním přístupu a to nejen k projektům a vývoji SW, ale také v dalších oblastech… Také jste zaregistrovali tento trend nebo dokonce hýbe vaší firmou a navíc se zabýváte oblastí business analýzy? V tom případě vás určitě bude zajímat, jak tyto dvě oblasti souvisejí. Na toto téma si můžete přečíst dvoudílný článek (1. díl, 2. díl), který napsal náš lektor Miroslav Müller. V případě, že se o celé …Více

Přehled kurzů s tématikou Business analýzy

Stále se posouváme vpřed – naše nabídka kurzů s tématikou business analýza se rozrostla o další nové kurzy. Jsme momentálně jediní v České republice, kdo nabízí kurzy Business analýzy s možností certifikace BCS od EXINu, nově i na úrovni Practitioner: Business Analysis Practice, Requirements Engineering a Modelling Business Processes. Školíme ale také praktické kurzy (nejen) pro business analytiky. Podívejte se na náš jednoduchý přehled kurzů s tématikou business analýzy a …Více

Sticky Post

DevOps Foundation/Professional

IT organizace je odpovědná mimo jiné za 2 paralelní a přitom protichůdné cíle: reagovat na rychle se měnící konkurenční prostředí (odpovědnost Dev) a poskytovat stabilní, spolehlivé a bezpečné služby zákazníkům (odpovědnost Ops). Dev a Ops tak mají zcela odlišné cíle a pobídky, což odpovídá kořenovému, chronickému konfliktu. Koncept DevOps je nově vznikající praxe softwarového inženýrství, která usiluje o řešení chronického konfliktu, zkrácení doby uvedení nových verzí SW nebo služeb na …Více

Jaká je budoucnost správy služeb v éře digitální transformace?

Publikovali jsme odborný článek na téma „Jaká je budoucnost správy služeb v éře digitální transformace?“. Článek stručně popisuje probíhající digitální transformaci a zasazuje ji do potřeb trhu a  souvisejících technologických trendů. Dále se zabývá dopady na postupy řízení a představuje nový holistický, na business orientovaný přístup VeriSM™, který umožňuje organizacím se na digitální transformaci náležitě připravit a využít ji k dosažení svých cílů. Celý článek si můžete přečíst v on-line magazínu …Více

Inovované kurzy řízení projektů dle PMI®

V roce 2017 PMI® vydal další evoluční aktualizaci své vlajkové lodi, šesté vydání standardu PMBOK®. Nejzajímavější novinky a úpravy jsme obratem zapracovali do dvojice našich kurzů Řízení projektů dle PMI® a Základy řízení projektů. Hlavní změny v tomto evolučním vydání zahrnují terminologické úpravy, zlepšení konzistence procesů a promítnutí nových trendů a praktik ve znalostních oblastech: řízení integrace (použití automatizovaných nástrojů a nástrojů vizuálního managementu, důraz na knowledge management, expanze odpovědností …Více

Nový kurz VeriSM™ Foundation

Většina organizací, které se pohybují ve světě poskytování služeb, již zavedla doporučované praktiky, procesy a role na základě osvědčených přístupů, jako je ITIL, ISO 20000 apod.  a podpořila je automatizovanými systémy. Nicméně vše se neustále vyvíjí, objevují se nové postupy, nové technologie a organizace by na to měly reagovat, pokud chtějí správu služeb posunout na vyšší úroveň a získat tak konkurenční výhodu. Anketa, prováděná mezi řadou významných poskytovatelů služeb jasně odpověděla …Více

Uživatelská konference Micro Focus Universe 2018

Zveme vás na konferenci Micro Focus Universe 2018, která se koná 13. – 15. března v Monaku. Zúčastněte se první velké uživatelské konference konané po sloučení společností Micro Focus a HP Enterprise, na které budete mít možnost se seznámit s produktovým portfoliem, které řeší i ty nejsložitější výzvy aktuálního světa hybridního IT. Micro Focus Universe bude rozčleněn na následující fóra, zaměřená na řešení specifických otázek businessu: Application Delivery Management Application Modernization …Více

Novinky SBM verze 11.3

S potěšením oznamujeme uvolnění další verze 11.3 platformy pro automatizaci procesů Solutions Business Manager (SBM). Tato dílčí verze se zaměřuje na níže uvedená vylepšení, jejichž cílem je zpříjemnit práci uživatele s produktem, usnadnit správu, zvýšit flexibilitu vývojářů a přidat podporu pro nejnovější provozní prostředí. Složky a rychlé odkazy Poskytují možnost organizovat a rychle vyvolat položky, pohledy, sestavy a webové stránky. Umožňují seskupovat související položky a minimalizovat tak potřebu navigace a …Více

Nový kurz na aktuální téma ochrany osobních údajů dle GDPR

V digitální éře musí být zajištění soukromí prioritou Informace o našich zákaznících jsou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a to vše je podporováno novými technologiemi. Tato datová exploze představuje konkrétní bezpečnostní výzvy, pokud předmětem zpracování jsou osobní údaje. Organizace mohou profitovat z respektování soukromí svých zákazníků. Regulace ochrany osobních údajů v EU je přísná, i firmy mimo EU musí regulaci dodržovat, pokud v EU dělají business. Organizace musí zajistit soulad s touto …Více

Benefit plus program

Stále více firem využívá jako zaměstnanecký bonus odměňování formou bodů do programu Benefit Plus, rozhodli jsme se nově tuto možnost platby aplikovat i na naše kurzy. Možnost zakoupení poukazu na naše odborné kurzy naleznete po přihlášení na váš účet Benefit plus pod heslem „LBMS – vzdělávací společnost“. Formou benefit plus programu je možné platit pouze samotný kurz nikoliv certifikaci, která je volitelnou součástí kurzu. V případě dotazů k realizaci platby touto formou kontaktujte …Více

Informace o změnách PRINCE2®

V letošním roce dochází k aktualizaci metodiky PRINCE2®. Původní vydání z roku 2009 je aktualizována evolučním updatem 2017, který reaguje na aktuální požadavky pracovního prostředí charakteristické vyšším očekáváním zúčastněných stran a pracovní kulturou flexibility a agility. Tato aktualizace přináší praktické, dostupné, autoritativní návody pro každého, kdo řídí projekt, staví na osvědčené síle PRINCE2® a reaguje na dnešní požadavky na flexibilitu a agilitu s tím, že nabízí nové hodnoty s důrazem na …Více