Go to Top

Blog Archives

Spojení společností Micro Focus a Hewlett Packard Enterprise dokončeno

Minulý měsíc bylo dokončeno sloučení společnosti Micro Focus a softwarové části HP Enterprise. „Nový“ Micro Focus se tak stal sedmou největší softwarovou světovou společností s obratem přes 4 miliardy dolarů. Portfolio softwarových řešení společnosti Micro Focus bylo rozčleněno do šesti oblastí zobrazených na níže uvedeném schématu, kde jsou uvedeny i názvy klíčových firem, získaných předchozími akvizicemi Micro Focus a HP Enterprise. Pro zákazníky, kteří využívají nebo hodlají nasadit procesní platformu …Více

Sleva na kurzy s tématikou business analýzy

Až do 30. června 2019 máte možnost uplatnit výrazné slevy při návštěvě více kurzů s tématikou business analýzy. Pokud jste v LBMS absolvovali kurz zaměřený na business analýzu, můžete uplatnit slevu 30 % na libovolný druhý kurz s touto tématikou. Pokud jste v LBMS již absolvovali dva kurzy zaměřené na business analýzu, získáváte nárok na slevu 40 % na třetí kurz s touto tématikou. Téma business analýza je zastoupeno třemi kurzy: Business analýza Business …Více

Nový kurz Techniky business analýzy

Naše kurzy v oblasti business analýzy jsou posluchači velmi oblíbené, rozhodli jsme se proto ještě rozšířit nabídku o kurz Techniky business analýzy. Ten přináší posluchačům představení 120 (!) technik, které mohou využít ve své praxi a které jsou zasazeny do procesního modelu business analýzy dle přístupu BCS. Kurz je orientován výrazně prakticky, na závěr každé kapitoly čeká na posluchače komplexní příklad zaměřený na vyzkoušení sady nejdůležitějších technik kapitoly.  Více informací naleznete …Více

Nové kurzy UML® pro praxi a UML® – příprava k certifikaci OCUP2 Foundation

Připravili jsme pro Vás nové kurzy UML® pro praxi a UML® – příprava k certifikaci OCUP2 Foundation, které se zabývají modelovacím jazykem UML®. Kurz UML® pro praxi je určen pro posluchače, kteří chtějí získat především praktický návod na použití UML® pro potřeby modelování. Nezabíháme zde do velkých detailů notace UML®, věnujeme se především tomu, jak uceleně UML® používat pro tvorbu analytických výstupů. Kurz UML® – příprava k certifikaci OCUP2 Foundation je určen …Více

Ocenění implementace řešení Orchestrated IT ve společnosti Allianz

Řešení Orchestrated IT získalo další významné ocenění v podobě jedné ze tří cen Innovation Award udělovaných v rámci mezinárodní konference DevOps Interchange konané v září v Chicagu. Cena byla udělena za nejlépe hodnocený projekt Key IT Processes Implementation on SBM in Allianz within 10 months v kategorii „Delivering Value“. Konference byla pořádaná společností Micro Focus, pod kterou po letošní květnové akvizici patří i Serena, výrobce procesní platformy SBM. Projekt automatizace klíčových procesů ve společnosti …Více

Nový kurz Business Analysis Foundation

Jako první v ČR Vám přinášíme zcela nový kurz Business Analysis Foundation, který představuje pohled na disciplínu business analýzy perspektivou BCS (The Chartered Institute for IT), mezinárodní organizace, která se zaměřuje na sdílení IT expertiz a znalostí, podporu odborníků, nastavení standardů a rámců včetně bohatých certifikačních programů. Kurz je završen certifikační zkouškou EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis, která představuje mezinárodně uznávaný diplom business analýzy. Posluchači, kteří chtějí získat …Více

Akreditace kurzu Postupy a techniky testování

Naše společnost získala v srpnu tohoto roku akreditaci kurzu Testování aplikací – ISTQB Certified Tester Foundation Level CZ. Kurz a je zatím jako jediný v ČR akreditován organizací ISTQB (International Software Testing Qualificaton Board) v českém jazyce. Posluchači tak mohou po jeho absolvování skládat zkoušku CTFL (Certified Foundation Level) v českém i anglickém jazyce. Program ISTQB Certified Tester je uznáván a používán ve více jak 40 zemích jako standardní kvalifikační …Více

Dotace na vzdělávání Vašich zaměstnanců (POVEZ II)

Pomůžeme vám získat až 85%  příspěvku na vzdělávání vašich zaměstnanců na kurzech LBMS přes dotační program POVEZ II, ve kterém již byl zahájen příjem žádostí. O PROJEKTU Příspěvek na obecné a specifické vzdělávání stávajících zaměstnanců. Refundaci mezd zaměstnanců za dobu strávenou na školení. Příspěvek na zaškolení a rekvalifikaci potenciálních zaměstnanců. CHARAKTERISTIKA  Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek v maximální výši 85 % – vzdělávání musí být realizováno prezenční formou a musí …Více

Nový kurz Cloud Computing Foundation

Připravili jsme pro Vás nový akreditovaný kurz Cloud Computing Foundation, který představuje základní principy poskytování IT služeb prostřednictvím Internetu a zaměřuje se zejména na správu cloudových služeb, používání Cloudu, otázky bezpečnosti a vyhodnocení implementace. Není bez zajímavosti, že když kandidát složí zkoušky ITIL® Foundation, Information Security Foundation a Cloud Computing Foundation, automaticky a bezplatně získá titul EXIN Certified Integrator Secure Cloud Services.

Vítězství v soutěži ITSM Projekt roku 2015

Projekt „Automatizace klíčových IT procesů v Allianz pojišťovně za 10 měsíců“ postavený na procesní platformě SBM zvítězil v soutěži ITSM Projekt roku 2015. Projekt byl výjimečný svým rozsahem a dobou trvání, kdy implementace řešení Orchestrated IT během deseti měsíců pokryla ucelenou sadu procesů Operations (Incident, Request, Problem a Change Management) a Development (Demand, Test, Release a Resource Management). Veškerá funkcionalita včetně řízení kapacit je realizována platformou SBM a obsluhována jediným portálem pro koncové uživatele. …Více

Nová verze SBM

Společnost Serena uvolnila verzi 11 nástrojové platformy pro procesní řízení SBM. Tato hlavní verze přináší zdokonalení, která jsou zaměřena na modernizaci infrastruktury SBM, na zvýšení bezpečnosti, na zlepšení integrací a na rozšíření možností reportingu. Níže uvádíme nejdůležitější novinky. Pokročilý reporting Byly rozšířeny pokročilé funkce reportingu o možnost zapojit jazyk SQL při definici sestav, což dovoluje uživatelům a administrátorům vytvářet nové pohledy a dosáhnout větší granularity v zobrazených výsledcích. Nově je …Více

Nový kurz Enterprise Architect – komplexní modelování

Připravili jsme pro Vás nový kurz Enterprise Architect – komplexní modelování, který se zaměřuje na praktické použití CASE nástroje Enterprise Architect pro modelování disciplín Enterprise Architektury, BMPN a UML a na realizaci propojení mezi těmito modely. Kurz jistě ocení analytici a architekti, kteří chtějí efektivně používat nástroj Enterprise Architect a udržovat a zhodnocovat Enterprise architekturu.

Orchestrated IT v Allianz pojišťovně

Společnost Allianz pojišťovna dokončila implementaci řešení Orchestrated IT, které automatizuje klíčové, vzájemně integrované IT a s nimi související business procesy. Po předchozím zprovoznění automatizované podoby procesů oblasti Service Management byly v souladu s projektovým plánem do rutinního provozu nasazeny procesy pokrývající celý cyklus požadavku od jeho vzniku až po nasazení do provozu. Implementované řešení využívá procesní platformu SBM a zahrnuje procesy: Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management, Demand Management, Change Management, Test …Více

Přínosy řešení Orchestrated IT

Přínosy řešení Orchestrated IT Řešení Orchestrated IT umožňuje automatizovat a řídit vzájemně propojené procesy od zadávání  požadavků ze strany businessu až po jejich nasazení do produkce a je postaveno nad jednotnou procesně orientovanou nástrojovou platformou SBM. Řešení Orchestrated IT bylo vytvořeno ve spolupráci s jedním z našich klíčových zákazníků, společností Českomoravská stavení spořitelna (známou též jako Liška nebo ČMSS), kde je řešení nasazeno, provozováno a dále rozvíjeno. Implementace Orchestrated IT umožňuje …Více

Nová verze kurzu Business analýza

Víte, že 15. 4. 2015 vyšla očekávaná třetí verze standardu BABOK®, který vymezuje a popisuje profesi business analýzy? Tato verze představuje v historii standardu nejucelenější a nejpropracovanější pojetí disciplíny a je velmi přínosným rámcem pro všechny, kdo se v této oblasti pohybují. Účastnili jsme se procesu Public Review (veřejného připomínkování) této nové verze a proto Vám již nyní můžeme nabídnout výrazně přepracovanou a rozšířenou 3 denní podobu kurzu Business analýza …Více

Allianz pojišťovna si zvolila SBM za platformu pro automatizaci procesů

Společnost Allianz pojišťovna si na základě výběrového řízení zvolila SBM jako procesní platformu pro automatizaci klíčových IT a vybraných business procesů. Do rutinního provozu bylo nasazeno řešení Service Manager zahrnující procesy Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management a Knowledge Management. V současné době probíhá implementace procesů pokrývajících celý cyklus požadavku od jeho vzniku až po nasazení do provozu (Demand Management, Change Management, Test Management a Release Management).  

Rozšíření multi-jazykové podpory v SBM

V nejnovější verzi SBM byla významně rozšířena funkcionalita pro vytváření multi-jazykových procesních aplikací. Stávající nástroje pro lokalizaci uživatelského prostředí  (klasického i moderního Work Center) byly rozšířeny o možnost lokalizovat v SBM vytvořené aplikace. Správci procesů mohou nyní lokalizovat názvy stavů a přechodů ve workflow, popisky polí, sestavy, notifikace a výběrové hodnoty atributů. Dále je možné lokalizovat název, popis a označení záložky v uživatelském rozhraní pro danou aplikaci, popis workflow, označení plaveckých drah a …Více

Nový kurz Application Management Foundation

Profesionální správa aplikací významně přispívá k úspěchu organizace. Kurz představuje Application Services Library (ASL®) – knihovnu pro implementaci správy aplikací, která obsahuje procesní model a osvědčené postupy správy aplikací. Kurz je zaměřen na seznámení posluchačů se základními aspekty správy aplikací v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Application Management Foundation with reference to ASL®. Více informací a detailní obsah kurzu naleznete na stránkách kurzu.

Projekt SEP pro MV ČR

Naše společnost dokončila implementaci Systému ekonomických a projektových informací v eGovernmentu (SEP) pro Ministerstvo vnitra ČR. Projekt jsme realizovali společně s primárním kontraktorem, společností Siks na základě vítězství ve výběrovém řízení. Dodaný systém zajišťuje podporu pro agendy evidence a správy projektů v gesci MV ČR a slouží rovněž pro zajištění koordinační role resortu při naplňování strategie Smart Administration. SEP byl implementován prostřednictvím nástrojové platformy SBM a poskytuje na míru uzpůsobenou funkcionalitu …Více