Projekt SEP pro MV ČR

Naše společnost dokončila implementaci Systému ekonomických a projektových informací v eGovernmentu (SEP) pro Ministerstvo vnitra ČR. Projekt jsme realizovali společně s primárním kontraktorem, společností Siks na základě vítězství ve výběrovém řízení. Dodaný systém zajišťuje podporu pro agendy evidence a správy projektů v gesci MV ČR a slouží rovněž pro zajištění koordinační role resortu při naplňování…

Novinky SBM 10.1.3

  Dne 17.4.2014 jsme do distribuce uvolnili novou verzi platformy pro procesní řízení SBM a představili ji našim stávajícím zákazníkům. Nejvýznamnější novinkou je zcela nové grafické uživatelské rozhraní Work Center, jehož smyslem je zjednodušit práci a sjednotit  pohled uživatelů na všechny procesy v SBM.   Mezi další novinky a vylepšení patří:   Centralizovaný dashboard  …

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Naše společnost oslavila v září dvacáté výročí od založení. Děkujeme všem našim zákazníkům a partnerům za jejich přízeň v uplynulých dvaceti letech. Současně patří velký dík i všem zaměstnancům….

Service Manager pomáhá řešit incidenty Ministerstvu dopravy

  Více než 22.000 tiketů zaznamenal Service Desk na platformě Service Manager, který je využíván Ministerstvem dopravy pro řešení incidentů spojených s registry vozidel v době od 1.7. 2012 do 28.2.2013. V období s nejvyšším vytížením zvládl za měsíc pomoci s více než 5.000 incidenty a prošel tak ostrou zátěžovou zkouškou bez komplikací a znovu…