Dotace VÝZVA 47 – Podnikové vzdělávání

Podmínky projektu

 • Příjem žádostí: 20.3. – 16.6. 2023
 • Realizace: 1.3.2024 – 31.5.2026
 • Minimální rozsah účasti na kurzech: 40 hodin / osoba
 • Maximální rozsah účasti na kurzech: 160 hodin / osoba
 • 1 kurz = max. 150 lekcí
 • Podporovaní jsou zaměstnanci: HPP
 • Plusové body pro žádost: zaměstnanci ve věku 55+
 • Forma financování: půlročně, ex post, z de minimis*

Pro vzdělávací aktivity

 • Vzdělávání (365,37 Kč/osobohodina)
  • technické a další odborné vzdělávání
  • měkké a manažerské dovednosti
  • jazykové vzdělávání
 • Mzdový příspěvek (288,62 Kč/osobohodina)

Specifika zjednodušeného projektu

 • Možné podat jenom 1 žádost, kde je zahrnuto vše
 • Žádost je možné podat jenom 1krát
 • Žádost mohou podat i firmy z Prahy
 • Uvádí se předpokládaný počet osob a rozsah vzdělávání
 • Neuvádí se jména lidí ani konkrétní kurzy
 • Vše se vyřizuje online
 • financovat je možné kurzy, poradenství, konzultace, změnové projekty, implementaci změn, teambuilding, mzdy zaměstnanců, hardware, software, pronájem školících prostor, stravné a doprovodné náklady, administrativní náklady apod.

Jak to funguje?

 1. domluvíte si konzultaci zdarma u našeho partnera, který má dotace na starosti
 2. jakékoliv nejasnosti řešíte přímo s naším partnerem
 3. zodpoví vám všechny otázky/nejasnosti
 4. sestaví vám celý projekt (zdarma)
 5. hlídá vám přidělení dotace
 6. po udělení pomáháme s organizací a koordinací konkrétních kurzů
 7. možnost zajištění průběžné administrace projektu v průběhu jeho realizace

Nezávazná konzultace 

 

Příklad projektu

 

 

Celý proces projektu

 

FAQ – nejčastější dotazy

 • Co když o dotaci zažádáme, schválí nám ji, ale nakonec se rozhodneme ji nevyužít?
 • Nevadí, pokud dotaci odmítnete, prostředky se uvolní pro projekty, na které finance v prvním kole nezbyly. Bude stačit jeden podpis, abychom vaši žádost oficiálně ukončili. Tím je proces z vaší strany ukončený.
 • Co když dotaci začneme čerpat, ale nevyužijeme ji celou?
 • Nevadí, finance dostanete jen za to, co jste reálně využili. Nemusíte nic vracet. Finance, které vám byly přislíbené, ale nevyužijte je v plné výši, se uvolní pro projekty, na které v prvním kole nezbyla alokace výzvy.
 • Co když se v průběhu času změní naše požadavky na kurzy apod.?
 • I v průběhu realizace projektu je možné provádět změny. Je potřebné dodržet podmínky, např. nenavýšit již schválený rozpočet apod. Snížit hodnotu projektu nebo nevyužít všechny finance je možné, viz bod výše.
 • Co když se nám v průběhu času změní personální obsazení z důvodů změn, fluktuace, propouštění apod.?
 • Můžete je nahradit jinými zaměstnanci. Pokud nebudete mít náhradníky, poníží se projekt poměrově nižšímu počtu zaměstnanců.
 • Co když nebudeme projekt stíhat zrealizovat?
 • Na realizaci je až 24 měsíců, a přesto je možné žádat o prodloužení. Pokud projekt i tak nedočerpáte, platí body výše.

Proč vzdělávat, školit a rozvíjet zaměstnance v rámci dotace?

 • v první řadě firma ušetří náklady na vzdělávání zaměstnanců a zároveň získá prostředky na další náklady (mzdy, teambuildingy apod.)
 • lidé na různých pozicích získají vzájemnou zastupitelnost (i v krizových situacích)
 • rozvoj profesních kompetencí zaměstnanců, čímž se rozvíjí v konečném důsledku i samotná firma
 • možnost proplacení interních školení, kde je „lektorem“ zaměstnanec firmy
 • využití sezónnosti, poklesu výroby apod., pro rozvoj lidí a zároveň využití možnosti refundovat si jejich mzdy a jiné náklady spojené s rozvojem, viz první bod
 • nemusíte se omezovat na akademická školení, kde jsou lidé jen pasivními posluchači. Využijte praktické kurzy a rozvoj na míru vašim potřebám
 • ————————————————————————————————————————————————————–
 • *Podpora de minimis je podpora, která není de iure veřejnou podporou (nesplňuje všechny čtyři prvky veřejné podpory – je sice poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, ale vzhledem k její relativně nízké hodnotě stanovené Komisí nehrozí narušením hospodářské soutěže, a tak neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU) a nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi.