Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

Business analýza

Co získáte absolvováním kurzu?

 • představu o šíři disciplíny business analýza
 • znalost mezinárodně uznávaného standardu BABOK®
 • praktické procvičení klíčových technik
 • základní představu o rozdílech práce business analytiků v agilním prostředí

Cena kurzu

17.500 Kč bez DPH

Hodnocení kurzu

Hodnocení účastníků::

Termíny

CO VLASTNĚ DISCIPLÍNA BUSINESS ANALÝZY OBNÁŠÍ?
CO ZNAMENÁ BABOK®?

Business analýza je relativně mladá disciplína, která má potenciál nabídnout velký přínos organizacím tím, že zajistí soulad mezi business potřebami a řešením business změn. Změny v oblasti IT jsou dnes součástí téměř každé business změny, ale nikoliv jedinou.

Na našem kurzu probereme, co všechno tato disciplína obnáší a budeme se zabývat všemi znalostními oblastmi a jejich úkoly tak, jak je definuje mezinárodně uznávaný standard BABOK® v aktuální verzi. Kromě toho zmíníme i klíčové kompetence business analytiků a podíváme se na specializované dílčí oblasti (perspektivy), které dávají business analýze specifickou příchuť. Největší pozornost budeme věnovat perspektivě Agile – proč? To zjistíte na kurzu …

CO JE BUSINESS ANALÝZA?

Business analýza představuje praktiky realizace business (nikoliv „jen“ IT) změn v organizaci na základě definovaných potřeb a doporučených řešení, která dodají hodnotu zainteresovaným stranám. Business analytici pomáhají organizacím porozumět potřebám změny a jejím důvodům, navrhnout možná řešení a doporučit optimální z nich, které organizaci přinese co nejlepší hodnotu.

 

POMŮŽEME VÁM UJASNIT ROZSAH DISCIPLÍNY BUSINESS ANALÝZY

V kurzu představíme pohled na disciplínu business analýzy perspektivou mezinárodně uznávaného standardu BABOK®. Jeho aktuální verze představuje v historii standardu nejucelenější a nejpropracovanější pojetí disciplíny business analýzy.  Kromě zásadního přepracování a doplnění standardu, modifikace znalostních oblastí patří mezi hlavní novinky této verze doplnění perspektiv, základních kompetencí a podstatně širší představení celkem 50 technik, které mohou business analytici využít ve své praxi.

Nejprve si představíme samotnou disciplínu business analýzy a zasadíme ji do kontextu organizace, poté projdeme klíčovou terminologii, koncepty a představíme znalostní oblasti, kterým se budeme v dalších částech věnovat detailně. Společně také projdeme sadu příkladů, na kterých si vyzkoušíte formou případových studií použití některých klíčových technik.

 

VYSVĚTLÍME SI TATO KLÍČOVÁ TÉMATA

 • představení IIBA BABOK®
 • klíčové koncepty business analýzy
 • přehled a následně detailní seznámení se znalostními oblastmi a jejich úkoly
  • plánování a monitorování business analýzy
  • strategická analýza
  • získávání požadavků a spolupráce
  • analýza požadavků a definice návrhu
  • řízení životního cyklu požadavků
  • posouzení řešení
 • základní kompetence
 • perspektivy business analýzy

 

CO DALŠÍHO VÁM KURZ PŘINESE?

 • praktické příklady zaměřené na klíčové techniky včetně vzorových řešení
 • pochopení přesahu business analýzy do dalších disciplín Enterprise architektury, řízení projektů a správy projektového portfolia
 • ilustrace probíraných témat na příkladech ze života
Proč k nám na kurz?

Více informací

Vhodné pro

kohokoliv, kdo vyžaduje znalost business analýzy, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery
 • manažery business změn
 • projektové manažery
 • manažery portfolia

Délka

3 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalosti fungování organizace, organizační struktury, elementární znalosti procesního a projektového řízení a vývoje SW aplikací.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30-tiletou zkušeností z praxe.

Je akreditovaný u těchto zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • úvod do business analýzy
 • plánování a monitorování business analýzy
 • cvičení: identifikace zainteresovaných osob
 • plánování a monitorování business analýzy – dokončení
 • strategická analýza
 • cvičení: úvodní analýza rizik
 • strategická analýza – pokračování
 • příklad 1: definice strategie změny pomocí logického rámce

Den 2

 • příklad 2: definice rozsahu projektu pomocí WBS
 • získávání požadavků a spolupráce
 • příklad 3: katalog typových úloh
 • příklad 4: scénáře typových úloh

Den 3

 • analýza požadavků a definice návrhu
 • řízení životního cyklu požadavků
 • vyhodnocení řešení
 • základní kompetence
 • perspektivy
 • příklad 5: identifikace User Stories
 • závěr kurzu

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Jak kvalitní je tento kurz? To nejlépe řeknou jeho účastníci.

"Pán mluvil jako kniha, upřímně nechápu, jak obrovskou zkušenost musí mít za sebou. Ještě jednou kvituji odbornost lektora. Na zmíněné otázky reagoval bez problémů."
Martin Bayer
Java Developer
MoroSystems, s.r.o.
Kurz: Business analýza
"Profesně i lidsky perfekní."
Marek Vejrosta
Product Owner
MoroSystems, s.r.o.
Kurz: Business analýza
"Veľmi profesionálny prístup."
Jozef Paulišin
Consultant
MoroSystems, s.r.o.
Kurz: Business analýza
"Není co vytknout, pan Müller má evidentně bohaté zkušenosti a znalosti."
Monika Váchová
Business analytik
innogy Česká Republika a.s.
Kurz: Business analýza
"Výborné prezentační dovednosti, specifické příklady, na kterých se dá dobře pochopit probíraná tématika."
Zdeňka Malichová
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Kurz: Business analýza
"Nad očakávanie rozsiahle. Lektor s veľmi dobrými znalosťami zo školenej oblasti (nielen) a výbornými prezentačnými schopnosťami."
Anton Jánoš
Biznis konzultant
PosAm Bratislava, spol. s r.o.
Kurz: Business analýza
"Bylo vidět, že lektor má řadu zkušeností."
Kristýna Hubená
Česká spořitelna, a.s.
Kurz: Business analýza
"Skvělý výklad. Lektor dokázal zaujmout."
Jan Lovasz
Business Analytik
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Kurz: Business analýza
"Lektor má naozaj vysokú znalosť v danej oblasti ako aj v praxi."
Ing. Desana Rakšányová
Corporate Development Manager
ČSOB Leasing, a.s.
Kurz: Business analýza
"Lektor hovořil srozumitelně, se znalostí věci."
RNDr. Ludmila Olšáková
IT analytik
MONETA Money Bank, a.s.
Kurz: Business analýza
"Velice fundovaný proslov. Naprostá spokojenost. Byl jsem velice spokojen s kvalitami lektora. Jeho vystupování a odborné znalosti byly na skvělé úrovni. V tomto kurzu bych snad jen více času věnoval praktické části víc než té teoretické. Materiály jsou dle mého názoru dobře zpracované."
Martin Špecián
SW Analyst
Komerční banka, a.s.
Kurz: Business analýza

Všechny termíny