Commercial Awareness Foundation

Kurzem získáte

 • pochopení účelu finančního případ a jeho vyhodnocení
 • představu o rozpočtování, kalkulacích a tvorbě cen
 • přehled nejčastěji reportovaných finančních ukazatelů
 • povědomí o technikách tržní analýzy
 • znalost principů organizačních struktur a provozních modelů

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)

Zkouška

(Kč bez DPH 21%)
12.900
4.900 Online
12.900
4.900 Online

VÍTE JAK ORGANIZACE FUNGUJÍ?

Aspirujete na roli business analytika? Uvažujete o získání některého z Practitioner certifikátů? Pokud ano, doporučujeme  vám jako rozšíření vašich znalostí o fungování organizací, což patří do výbavy business analytiků.

V kurzu se budeme zabývat komerčními a organizačními znalostmi potřebnými pro business analýzu, klíčové oblasti budou tvořit business finance a chování organizací.

Rozhodnutí a zase rozhodnutí

Čas od času musíme provádět výpočty, abychom otestovali, zda konkrétní nápad stojí za to, nebo ne. Máme zůstat bydlet v našem domě, který je levný na provoz a údržbu, ale vyžaduje drahé dojíždění do zaměstnání, nebo se máme přestěhovat blíže k práci, ale do dražší oblasti? Máme si nechat staré auto, jehož provoz i servis je stále dražší, nebo máme investovat do nového, s nízkými náklady na provoz i údržbu?

Na kurzu si vysvětlíme, mimo jiné, že většina takových rozhodnutí, ať už osobních nebo business, zahrnuje volbu ze dvou nebo více akcí – zůstat tam, kde jsme, nebo provést změnu. Každá z variant je silně, i když ne výhradně, ovlivněna efektem na naše cash flow.

Uvědomujete si, že žijeme v éře organizací bez hranic? 

Éra organizací bez hranic začala v polovině 90. let a pokračuje dodnes. Reprezentuje odstranění bariér uvnitř organizace, a to horizontálně (mezi různými útvary) a vertikálně (mezi různými úrovněmi hierarchie managementu) a externě (mezi zákazníky a dodavateli.

Vysvětlíme si, že organizace v této éře mají „propustné“ hranice (interně i externě), podporující lepší integraci mezi funkčními útvary a užší partnerství se subjekty mimo firmu, aby se usnadnila volná výměna myšlenek a informací maximalizovala  flexibilita organizace a schopnost rychle reagovat na změny.

Probíraná klíčová témata

 • finanční případ a jeho vyhodnocení
 • rozpočtování, kalkulace a ceny
 • finanční reporting a analýza
 • tržní analýza a konkurenční výhoda
 • chování a kultura organizací
 • formování skupin
 • principy organizačních struktur
 • provozní modely

Kurz vám dále přinese 

 • řadu zajímavostí o formování skupin
 • srovnání formálních a neformálních skupin
 • pochopení významu analýzy kultury organizace
 • inspiraci moderních provozních modelů

Získejte certifikát EXIN BCS Foundation Certifikate in Commercial Awareness

Certifikační zkouška úrovně Foundation

 • je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Foundation Certificate in Commercial Awareness
 • trvá 60 (+15) minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 65% správných odpovědí (26 ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo chce pochopit strukturu, fungování a chování organizací nebo se podílí na realizaci business změn, zejména pak pro role

 • business analytik
 • manažer business změn
 • manažer programu/projektu
 • architekt řešení
 • manažer služby

Délka

2 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické požadavky, znalost základů finanční analýzy, reportingu a struktur organizací je výhodou pro vstřebání probírané látky.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • vyhodnocení finančního případu
 • rozpočtování, kalkulace a ceny
 • finanční reporting a analýza
 • tržní analýza a konkurenční výhoda
 • chování a kultura organizací
 • formování skupin

Den 2

 • formování skupin
 • principy organizačních struktur
 • provozní modely
 • cvičná zkouška
 • závěr kurzu
 • certifikační zkouška

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.