Go to Top

e-Competence Framework (e-CF)

e-Competence Framework (e-CF)

Svět kolem nás se neustále mění, proto musíme kontinuálně měnit způsob, jakým pracujeme, učit se a rozvíjet se sami …

Očekáváme, že náš business budeme schopni dělat kdykoli, kdekoli – ať už jsme v kanceláři, doma nebo na cestách. Požadujeme přístup k potřebným informacím poutavější a interaktivní formou. Vzhledem k rostoucí explozi dat, mobilních koncových zařízení a bohužel také růstu počítačové kriminality mohou být takové požadavky velmi náročné.

LBMS se snaží pomáhat organizacím a jednotlivcům dosáhnout úspěchu. Díky silnému partnerství s  nizozemskou společností EXIN podporuje celoživotní růst ICT kompetencí, které jsou postaveny na znalostech, dovednostech a postojích. Lidé dělají rozdíl mezi úspěšnou nebo krachující organizací!

EXIN

  • EXIN competence areassvým certifikačním portfoliem usiluje o posun organizace na vyšší úroveň rozvíjením schopností odborníků a ověřováním jejich kompetencí formou certifikace na základě mezinárodně uznávaných standardů
  • neustále přizpůsobuje své portfolio a pomáhá tak profesionálům a organizacím připravit se na výzvy a příležitosti, které představují změny všude kolem nás
  • nabízí pro podporu trvalého růstu mezinárodně uznávané certifikační programy, které pokrývají všechny oblasti ICT kompetencí a vychází z mezinárodně uznávaného e-Competence Framework (e-CF), na jehož vývoji se přímo podílel
  • strukturoval a umístil celé své certifikační portfolio podle e-CF (propojení mezi EXIN programy a kompetenčními oblastmi e_CF MANAGE, PLAN, BUILD, RUN a ENABLE symbolizují odlišné barvy)
  • rozlišuje 9 ICT domén pro kategorizaci certifikačního portfolia, přičemž barevné schéma indikuje pozici různých oblastí vůči e-CF

LBMS

  • EXIN Portfolio2zvolila EXIN jako nezávislého partnera pro akreditace a certifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií díky jednotnému přístupu k ověřování kompetencí v kombinaci s více než 30 lety zkušeností v oblasti zkoumání vývoje a dodávání
  • poskytováním akreditovaných kurzů a certifikačních programů EXIN přispívá k naplňování e-CF v praxi
  • neustále inovuje své portolio kurzů a využívá k tomu rozšiřující se portfolio EXIN v souladu s obecnými trendy transformace našeho života i fungování businessu

Kompletní e-CF si můžete stáhnout zde.

Na stránkách jednotlivých akreditovaných kurzů naleznete logo certifikačního modulu EXIN.