Go to Top

Business Analysis Foundation

Business Analysis Foundation

Business analýza představuje praktiky realizace změn v enterprise na základě definice potřeb a doporučení řešení, které dodá hodnotu zainteresovaným stranám. Pomáhá organizacím porozumět potřebám změny enterprise a důvodům pro změnu, navrhnout možná řešení a popsat jak tato řešení dodají hodnotu.

Popis kurzu

baf-image-1Kurz představuje pohled na disciplínu business analýzy perspektivou BCS (The Chartered Institute for IT), mezinárodní organizace, která se zaměřuje na sdílení IT expertíz a znalostí, podporu odborníků, nastavení standardů a rámců včetně bohatých certifikačních programů.

Hlavní témata kurzu tvoří vysvětlení samotné disciplíny business analýzy, role a kompetence business analytiků, strategická analýza, business systém a modelování business procesů, analýza zainteresovaných stran, techniky získávání a modelování požadavků, řízení požadavků, sestavení business case a dodávání řešení.

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky EXIN BCS Foundation Certificate in Business Analysis v anglickém jazyce, která představuje mezinárodně uznávaný diplom business analýzy, poskytuje základní znalosti business analýzy pro specialisty jiných oborů, zejména vedoucí projektů a vývojáře systémů a která zahrnuje řadu konceptů, přístupů a technik business analýzy.

Pro komplexnější pochopení disciplíny business analýzy doporučujeme absolvovat sesterský kurz Business analýza, který představuje další klíčové koncepty a techniky využitelné v rámci business analýzy a který vychází z mezinárodně uznávaného standardu BABOK®, který publikuje a rozvíjí IIBA®.

Kurz je určen pro

kohokoliv, kdo vyžaduje znalost business analýzy, zejména pak pro

 • business analytiky
 • business manažery
 • manažery business změn
 • projektové manažery
 • manažery portfolia

Předpoklady

Základní znalosti fungování organizace, organizační struktury, elementární znalosti procesního a projektového řízení a vývoje SW aplikací.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

Kurz obsahuje 17 kapitol:

 • Úvod kurzu
 • Co je business analýza
  • Vznik business analýzy
  • Vývoj disciplíny business analýzy
  • Rozsah prací business analýzy
  • Holistický přístup
  • Role a odpovědnosti business analytika
 • Kompetence business analytiků
  • Úvod do problematiky
  • Personální kvality
  • Znalosti businessu
  • Profesionální techniky
  • Rozvoj kompetencí
 • Strategická analýza
  • Kontext pro strategii
  • Definice strategie
  • Vývoj strategie
  • Analýza externího prostředí
  • Analýza interního prostředí
  • SWOT analýza
  • Realizace strategie
 • Procesní model business analýzy
  • Přístup k řešení problémů
  • Procesní model business analýzy
  • Zjišťování situace
  • Zvážení perspektiv
  • Analýza potřeb
  • Vyhodnocení možností
  • Definice požadavků
  • Dodání změn
 • Techniky zjišťování
  • Interview
  • Pozorování
  • Workshopy
  • Scénáře
  • Prototypování
  • Kvantitativní přístupy
  • Dokumentace stávající situace
 • Analýza a řízení zainteresovaných stran
  • Kategorie a identifikace zainteresovaných stran
  • Analýza zainteresovaných stran
  • Strategie řízení zainteresovaných stran
  • Řízení zainteresovaných stran
  • Porozumění perspektivám zainteresovaných stran
  • Modely business aktivit
 • Modelování business procesů
  • Organizační kontext
  • Alternativní pohled na organizaci
  • Pohled organizace na business procesy
  • Nabídka hodnoty
  • Procesní modely
  • Analýza AS-IS procesního modelu
  • Zlepšování business procesů (TO-BE proces)
 • Definice řešení
  • Gap analýza
  • Business architektura
  • Techniky business architektury
 • Business case
  • Business case v životním cyklu projektu
  • Identifikace možností
  • Posouzení realizovatelnosti
  • Struktura business case
  • Hodnocení investice
 • Zakládání požadavků
  • Rámec pro inženýrství požadavků
  • Aktéři v inženýrství požadavků
  • Získávání požadavků
  • Analýza požadavků
  • Validace požadavků
 • Dokumentace a řízení požadavků
  • Dokument požadavků
  • Katalog požadavků
  • Řízení požadavků
 • Modelování požadavků
  • Modelování funkcí systému
  • Modelování dat systému
 • Dodávání požadavků
  • Dodávání řešení
  • Kontext
  • Životní cykly
 • Dodání business řešení
  • Role business analytika v životním cyklu business změny
  • Fáze návrhu
  • Fáze implementace
  • Fáze realizace
 • Zkouška nanečisto
 • Závěr kurzu

Vyjádření absolventů kurzu

 • Velmi kvalitní a inspirativní. Splnilo očekávání na 100%.

  Miroslav Czadek / jednatel společnosti
  EPPM Services, s.r.o.

 • Profesionál. Vynikající. Nesmírně přínosný kurz.

  Jakub Mlčoch / finanční analytik
  O2 IT Services s.r.o.

 • Dokonalé.

  Oldřich Slabý / IT delivery manager
  innogy Česká Republika a.s.

 • Veľmi kvalitný kurz, ktorého vedomosti budem môcť využiť každý deň v rámci mojej práce.

  Ing. Andrej Matiašovský / Analytik SW požadavků
  ESET, spol. s.r.o.

 • Velmi dobře připravený kurz a hlavně přednášející. Kladně hodnotím zkušenosti lektora z praxe.

  Mgr. Kristýna Píhrtová

 • Obsah, organizace a celkové zajištění kurzu splnilo naprosto mé očekávání.

  Nikola Zahradníčková
  ČEZ, a.s.

 • Velmi kvalitne vedený kurz. Kurz po všetkých stránkách naplnil očekávania. Velká spokojnosť. Ďakujem.

  Mgr. Eva Bieliková / Analyst Senior, IT analytik
  Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Celkově dobrý dojem. Oceňuji poutavý přístup lektora. Oceňuji bleskový přístup asistentky, která nám ve vedru dodala nanuky. :-).

  Martin Strobel / ICT Business Analytik
  NAKIT, s.p.