Go to Top

Business Analysis – Modelling Business Processes

Business Analysis – Modelling Business Processes

Procesní řízení každé moderní organizace vyžaduje zakotvení praktik modelování business procesů. Samotná disciplína modelování business procesů pak vyžaduje řadu znalostí, dovedností, postupů a praktik, které by neměly chybět ve výbavě business analytiků.

Popis kurzu

Kurz zapadá do trojice kurzů úrovně Practitioner, které jsou nadstavbou nad základním kurzem Business Analysis Foundation.

Kurz se detailně věnuje znalostem, porozumění a uplatnění principů a postupů modelování business procesů v oblastech, jakou jsou:

 • úloha modelování business procesů v popisu chování organizace;
 • hierarchie procesních modelů a techniky jejich popisu;
 • modelování klíčových business procesů na úrovni organizace;
 • modelování business procesů na úrovni procesů;
 • dokumentace a analýza úkolů;
 • využití GAP analýzy ve zlepšování business procesů včetně přesahu do oblasti požadavků na podporu business procesů IT systémy.

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky úrovně Practitioner EXIN BCS Modelling Business Processes, která je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis. Certifikační zkouška je k dispozici v anglickém jazyce.

Zatímco základní kurz a související zkouška úrovně Foundation se zaměřuje na ověření základních teoretických znalostí, kurzy a zkoušky úrovně Practitioner připravují a ověřují schopnost kandidátů získané znalosti aplikovat prakticky v kontextu případových studií.

V rámci kurzu je postupně procházena vzorová zkouška s cílem poskytnout posluchačům představu o podobě certifikační zkoušky, ilustrovat přístup k hledání správných odpovědí, poskytnout rady a návody.

Kurz je určen pro

každého, kdo vyžaduje pochopení modelování business procesů a zaměřuje se na výzkum, modelování, analýzu a zlepšování business procesů, zejména pak pro business analytiky, business manažery a jejich zaměstnance, manažery business změn, projektové manažery.

Předpoklady

Kurz rozvíjí znalosti posluchačů získané na kurzu základní úrovně Business Analysis Foundation, jehož absolvování je sice pro posluchače výhodou, ale nikoliv podmínkou.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 1. Úvod kurzu
 2. Organizační context pro business procesy
  • Organizační model business procesů
  • Nabídka hodnoty
 3. Kontext pro modelování business procesů
  • Funkční vs. procesní pohled na organizaci
  • Účel a přínosy modelování business procesů
  • Hierarchie business procesů
  • Holistický přístup
  • Implementace business změny
 4. Modelování business procesů
  • Elementy modelu business procesů
  • Business události
  • Úkoly
  • Měření výkonnosti procesů
 5. Zlepšování business procesů
  • Analýza AS-IS procesu
  • Zlepšování procesů
  • GAP analýza
 6. Závěr kurzu