Go to Top

Business Analysis Practice

Business Analysis Practice

Business analýza je disciplína, která může nabídnout potenciál zajištění realizace iniciativ business změn v globálním ekonomickém prostředí, kde rozpočty jsou omezené, plýtvání finančními prostředky je nepřijatelné a dosažení přínosů může rozhodovat o přežití organizací.

Popis kurzu

Kurz zapadá do trojice kurzů úrovně Practitioner, které jsou nadstavbou nad základním kurzem Business Analysis Foundation.

Kurz se detailně věnuje znalostem, porozumění a uplatnění principů a postupů business analýzy v oblastech, jako jsou:

 • rozsah působení role business analytika, hodnota této role pro organizaci a požadované dovednosti k podpoře úspěšné business změny;
 • procesy a techniky strategické analýzy;
 • vyšetřování podnikových systémů s cílem odhalit jejich problémy;
 • řízení zainteresovaných stran a jejich perspektiv;
 • konceptuální modelování pomocí modelů business aktivit;
 • doporučení pro zlepšení businessu a identifikace zlepšení pomocí GAP analýzy mezi business modely současného a žádoucího stavu;
 • role business case v rámci životního cyklu business změn včetně jeho obsahu.

Kurz zahrnuje řadu konceptů, přístupů a technik, které jsou relevantní pro mezinárodně uznávaný certifikát úrovně Practitioner.

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky úrovně Practitioner EXIN BCS Business Analysis Practice, která je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis.  Certifikační zkouška je k dispozici v anglickém jazyce.

Zatímco základní kurz a související zkouška úrovně Foundation se zaměřuje na ověření základních teoretických znalostí, kurzy a zkoušky úrovně Practitioner připravují a ověřují schopnost kandidátů získané znalosti aplikovat prakticky v kontextu případových studií.

V rámci kurzu je postupně procházena vzorová zkouška s cílem poskytnout posluchačům představu o podobě certifikační zkoušky, ilustrovat přístup k hledání správných odpovědí, poskytnout rady a návody.

Kurz je určen pro

 • každého, kdo již vykonává roli business analytika a chce získat hlubší pochopení strategie a aplikace business analýzy;
 • business analytiky, business manažery a členy jejich týmů, manažery business změn a projektové manažery.

Předpoklady

Kurz rozvíjí znalosti posluchačů získané na kurzu základní úrovně Business Analysis Foundation, jehož absolvování je sice pro posluchače výhodou, ale nikoliv podmínkou.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 1. Úvod kurzu
 2. Úvod do business analýzy
  • Disciplína Business analýza
  • Role Business analytik
  • Kompetence Business analytika
 3. Strategický kontext
  • Analýza externího prostředí
  • Analýza interního prostředí
  • SWOT analýza
  • Realizace strategie
 4. Porozumění stávající situaci
  • Zainteresované strany
  • Techniky vyšetřování
  • Holistický přístup
  • Dokumentace business situace
 5. Analýza a řízení zainteresovaných stran
  • Analýza a řízení zainteresovaných stran
  • Perspektivy zainteresovaných stran
 6. Analýza a modelování business aktivit
  • Modely business aktivit
  • Business události
 7. Identifikace potenciálního řešení
  • Business pravidla
  • Gap analýza
  • Komponenty nového business modelu
 8. Business case
  • Business case v životním cyklu projektu
  • Identifikace možností
  • Posouzení realizovatelnosti
  • Struktura business case
  • Hodnocení investice
 9. Závěr kurzu