Go to Top

Business Analysis – Requirements Engineering

Business Analysis – Requirements Engineering

Požadavky jsou nejproblematičtějším aspektem, přesto jejich objevením a dokumentací trávíme mnohem méně času, než dalšími fázemi. Těsné termíny a napjaté rozpočty (výsledek omezení businessu) tlačí vývojové týmy k dodávání produktů, avšak bez dostatku času na pochopení a správnou definici požadavků nemusí být dodán produkt, který business požadoval. Rámec Inženýrství požadavků (Requirements Engineering) je reakcí odvětví IS na tyto problémy.

Popis kurzu

Kurz zapadá do trojice kurzů úrovně Practitioner, které jsou nadstavbou nad základním kurzem Business Analysis Foundation.

Kurz se detailně věnuje znalostem, porozumění a uplatnění principů a postupů inženýrství požadavků v oblastech, jakou jsou:

 • rámec inženýrství požadavků a jeho struktura
 • problémy a odůvodnění v business kontextu
 • hierarchie požadavků
 • role a odpovědnosti klíčových zainteresovaných stran v rámci inženýrství požadavků
 • získávání požadavků
 • modelování požadavků
 • dokumentace požadavků
 • analýza požadavků
 • validace požadavků
 • správa požadavků

Kurz zahrnuje řadu konceptů, přístupů a technik, které jsou relevantní pro mezinárodně uznávaný certifikát inženýrství požadavků úrovně Practitioner.

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky úrovně Practitioner EXIN BCS Requirement Engineering, která je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis. Certifikační zkouška je k dispozici v anglickém jazyce.

Zatímco základní kurz a související zkouška úrovně Foundation se zaměřuje na ověření základních teoretických znalostí, kurzy a zkoušky úrovně Practitioner připravují a ověřují schopnost kandidátů získané znalosti aplikovat prakticky v kontextu případových studií.

V rámci kurzu je postupně procházena vzorová zkouška s cílem poskytnout posluchačům představu o podobě certifikační zkoušky, ilustrovat přístup k hledání správných odpovědí, poskytnout rady a návody.

Kurz je určen pro

 • pro každého, kdo pracuje v doméně businessu nebo informačních systémů, a kdo vyžaduje pochopení povahy, definice a použití kvalitních požadavků;
 • business analytiky, business manažery a členy jejich týmů, manažery business změn a projektové manažery.

Předpoklady

Kurz rozvíjí znalosti posluchačů získané na kurzu základní úrovně Business Analysis Foundation, jehož absolvování je sice pro posluchače výhodou, ale nikoliv podmínkou.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 1. Úvod kurzu
 2. Úvod do Inženýrství požadavků
  • Úvod do inženýrství požadavků
  • Hierarchie požadavků
  • Zainteresované strany v procesu požadavků
 3. Získávání požadavků
  • Typy znalostí
  • Techniky získávání požadavků
 4. Modelování požadavků
  • Proč modelovat požadavky
  • Modelování kontextu
  • Modelování funkcí
  • Modelování dat
 5. Modelování požadavků
  • Dokument požadavků
  • Dokumentační styly
  • Katalog požadavků
 6. Analýza požadavků
  • MoSCoW prioritizace
  • Filtry a kvalitativní kritéria požadavků
  • Ověření realizovatelnosti požadavků
  • Prototypování požadavků
 7. Validace požadavků
  • Přístupy k validaci požadavků
  • Validační proces artefaktů požadavků
 8. Řízení požadavků
  • Elementy řízení požadavků
  • Trasovatelnost požadavků
 9. Závěr kurzu