Go to Top

Business Change Foundation

Business Change Foundation

V mnoha organizacích je možné vidět tendenci přejít příliš rychle k technickému pohledu na řešení, kde výstup tvoří IT komponenty. IT systém sice často tvoří klíčovou část řešení, ale požadovaný efekt se nedostaví, pokud nebude doprovázen souvisejícími změnami v oblastech procesů, organizace a lidí.

Popis kurzu

Změny v technologiích a průmyslových odvětvích způsobily, že se IT stalo klíčovým faktorem business úspěchu mnoha organizací. To neznamená, že hraje strategickou roli v každé organizaci, ale ve velké většině středních a velkých organizací má silnou provozní a podpůrnou úlohu.

Je proto nezbytné, aby organizace měly schopnost plně využít potenciál, který IT nabízí. Tento potenciál  řídit změny v organizacích je někdy nepřiměřeně chápán tak, že IT oddělení nebo systém by měl být v čele změn a že business by měl být upraven tak, aby odpovídal technologii. Namísto toho je třeba pochopit, jaké příležitosti tato technologie otevírá organizaci, definovat požadovanou business změnu, a pak použít IT jako nástroj umožnění takové změny. Pochopení těchto dvou rolí IT (driver a enabler) zvyšuje pravděpodobnost úspěšné změny businessu.

Kurz zapadá do kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis a přináší holistický pohled na životní cyklus business změny a využívané aktivity, techniky a modely, přičemž převážně hovoří o využití informačních technologií (IT) k umožnění business změny.

Hlavní témata kurzu jsou poplatná životnímu cyklu business změn umožněných IT a zahrnují

 • principy business změn;
 • soulad businessu a IT;
 • definici business zlepšení;
 • návrh business změny;
 • implementaci business změny;
 • řízení a realizaci přínosů.

Kurz a navazující certifikační zkouška poskytují

 • základní kvalifikaci pro každého, kdo chce porozumět procesu a technikám, které se používají při realizaci business změn umožněných IT;
 • základ pro Practitioner kvalifikace BCS.

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky EXIN BCS Foundation Certificate in Business Change, která je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis.  Certifikační zkouška je k dispozici v anglickém jazyce.

Kurz je určen pro

 • všechny, kdo chtějí porozumět procesu a technikám, které se používají při realizaci business změn;
 • business analytiky, business manažery a členy jejich týmů, manažery business změn, projektové  a programové manažery i business reprezentanty.

Předpoklady

Pro absolvování kurzu nejsou vyžadovány žádné předpoklady.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 1. Úvod kurzu
 2. Principy business změn
  • IT jako driver a IT jako enabler business změn
  • IT jako klíčová kompetence
  • Životní cyklus business změny
  • Zainteresované strany
 3. Soulad businessu a IT
  • Soulad businessu a IT
  • Externí a interní business prostředí
  • Dopad IT
  • IT governance a architektura
  • Rizika business změn umožněných IT
 4. Definice business zlepšení
  • Systémové myšlení a holistický přístup
  • GAP analýza
  • Business case
  • Oblasti požadovaných změn
  • Programový management
 5. Návrh business změny
  • Aspekty návrhu organizačních změn
  • Aspekty návrhu lidských změn
  • Aspekty návrhu procesních změn
  • Aspekty návrhu změn informací
  • Aspekty návrhu změn IT
 6. Implementace business změny
  • Plánování akvizice, nasazení a akceptace
  • Získání řešení
  • Nasazení řešení
  • Zajištění akceptace
  • Přezkoumání změny
 7. Řízení a realizace přínosů
  • Typy přínosů
  • Finanční přínosy a hodnocení investic
  • Ne-finanční přínosy a Balanced scorecard
  • Měření přínosů
  • Řízení a realizace přínosů
 8. Závěr kurzu