Go to Top

Green IT Foundation

Green IT Foundation

Rostoucí počet IT organizací spojuje společenská odpovědnost a nová perspektiva, jak redukovat ekologickou stopu své organizace a business procesů podporovaných IT službami. Green IT je definováno jako účinné uplatňování inteligentních, energeticky a ekologicky efektivních technologií a technik v rámci organizace a představuje rozvíjející se vertikálu odborníků z oblasti IT. Principy Green IT jsou v souladu s politikou společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility).

Popis kurzu

Organizace usilující o snížení nákladů, zvýšení efektivity a snížení své provozní ekologické stopy mohou použít tento kurz a zkoušku EXIN Green IT Foundation pro podporu realizace ekologických aktivit a lepší spolupráce svých zaměstnanců.

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními aspekty Green IT v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Green IT Foundation (GRITF.EN). Základní bloky kurzy tvoří témata porozumění problematice Green IT, Lifecycle management, optimalizace infrastruktury, IT jako aktivátor a správa a procesy Green IT.

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky  EXIN Green IT Foundation v anglickém jazyce. Mapování této certifikace na e-Competence Framework naleznete zde.

Kurz je určen pro

Kurz (+ zkouška) je zaměřen na IT profesionály, kteří se snaží redukovat náklady, zvýšit efektivitu a/nebo redukovat ekologickou stopu organizace prostřednictvím technologií a dále na manažery a profesionály v IT organizaci, kteří potřebují transformovat provoz IT do udržitelného a nákladově efektivního modelu poskytování služeb.

Předpoklady

Pro absolvování kurzu není nutná žádná specifická znalost, znalost principů řízení IT infrastruktury a ITIL® je výhodou, nikoliv podmínkou.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu
 • Porozumění Green IT
  • Definice Green IT
  • SMART/GREENN ICT Framework
  • Hybné síly a motivátory Green IT
  • Vztah mezi Corporate Social Responsibility (CSR) a Green IT
 • Lifecycle management
  • Řízení životního cyklu
  • Akvizice vybavení, služeb a spotřebního materiálu
  • Provozní využití
  • Konec životnosti
 • Optimalizace infrastruktury
  • Terminologie
  • Demand infrastruktura
  • Supply infrastruktura
 • IT jako aktivátor
  • Virtuální spolupráce a e-working
  • SMART business systémy
  • SMART pracoviště
 • Správa a procesy Green IT
  • Úvod
  • Řízení životního prostředí
  • Green IT politika
  • Green IT ve vztahu k řízení IT služeb
 • Certifikační zkouška nanečisto
 • Ukončení kurzu

Vyjádření absolventů kurzu

 • Pan Müller jako vždy perfektní. Věcný a přesvědčivý výklad a vysoká úroveň edukace.

  Dušan Rechtig / Analytik
  NAKIT, s.p.