Go to Top

VeriSM™ Foundation

VeriSM™ Foundation

Anketní otázka „co je třeba pro posun správy služeb na vyšší úroveň?“ přinesla jasnou odpověď „přepsat ITIL® nepřinese žádnou hodnotu, místo toho je potřeba „lepidlo“, které umožní sestavit odlišné praktiky do fungujícího celku“.

VeriSM™ toto přesně naplňuje, není další ITSM metodologií, ale holistickým, na business orientovaným přístupem ke správě služeb, který podporuje vnímání řady osvědčených praktik a jejich adopci do fungujícího provozního modelu. VeriSM™ je evolucí smýšlení o správě služeb, která přináší aktuální přístup, zahrnující nejnovější řídicí postupy i technologie a připravuje tak organizaci na novou realitu digitální transformace.

Popis kurzu

VeriSM™ je přístup k řízení služeb na úrovni organizace, nikoliv jednoho útvaru, jeho model demonstruje organizacím, jak mohou flexibilním přístupem adoptovat široké spektrum řídících postupů a moderních technologií.

VeriSM™ přístup, vytvořený IFDC (International Foundation for Digital Competences)

 • je holistický přístup ke správě služeb, orientovaný na business
 • respektuje minulost a zahrnuje budoucnost, je tedy evolucí, nikoliv revolucí
 • je Value driven, Evolving, Responsive, Integrate, SM, pochází z latinského ‘verus’ (pravda)
 • pomáhá vnímat rostoucí možnosti nejlepších praktik a podporuje jejich integraci s cílem přinášet hodnotu businessu
 • se odlišuje od existujících rámců především tím, že
  • má povahu „lepidla“, umožňujícího integraci ostatních praktik
  • neaplikuje model typu „one size fits all“, místo toho podporuje přizpůsobený přístup, kde si organizace mohou vybrat odlišné praktiky a nastavit si tak vlastní provozní model v závislosti na konkrétní business situaci.
  • není preskriptivní, umožňuje přizpůsobení v závislosti typu businessu, velikosti organizace, kultuře organizace i povaze individuálních projektů nebo služeb.

Kurz seznamuje posluchače s obsahem a filozofií VeriSM™  v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení certifikační zkoušky EXIN VeriSM™ Foundation (VERISMF.EN), která patří do EXIN VeriSM™ programu.

Součástí kurzu jsou dílčí cvičné testy a závěrečná zkouška nanečisto připravující posluchače na podobu certifikační zkoušky.

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky EXIN VeriSM™ Foundation (VERISMF.EN).

Kurz je určen pro

profesionály a organizace, zapojené do poskytování hodnoty spotřebitelům cestou návrhu, vývoje, poskytování, podpory a propagace služeb,

 • všechny, kdo potřebují porozumět servisní kultuře
 • manažery, kteří chtějí porozumět možnostem využití nových postupů řízení
 • vlastníky a manažery služeb, kteří si chtějí udržet znalosti na aktuální úrovni a porozumět vývoji a změnám správy služeb
 • vrcholové manažery, kteří jsou odpovědní za efektivní dodávku služeb
 • IT profesionály, kteří chtějí porozumět dopadu nově vznikajících postupů řízení a technologií na jejich role

Předpoklady

Obecná představa/znalosti/praxe ve správě IT služeb, např. dle ITIL® je výhodou.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu
 • Servisní organizace
  • Servisní organizace
  • Governance
  • Digitální transformace
 • Servisní kultura
  • Servisní kultura
  • Jak vytvořit servisní kulturu?
 • Lidé – role, kompetence a týmy
  • Obecné role organizace
  • Co je pro poskytovatele služeb nezbytné?
  • Emoční inteligence
  • Obecné kompetence pro správu služeb
  • Profesní rozvoj
  • Profesionalita a etika
  • Týmy
 • Výzvy pro poskytovatele služeb
  • Správa vztahů
  • Správa očekávání
  • Správa znalostí
  • Komunikace
  • Správa napříč generacemi
  • Organizational Change Management (OCM)
  • Organizational Behavior Management (OBM)
 • The VeriSM™ model
  • VeriSM™ Model
  • Governance
  • Service Management Principles
  • Management Mesh
  • Define
  • Produce
  • Provide
  • Respond
  • Adaptace VeriSM™ modelu
 • Progresivní postupy
  • Progresivní postupy řízení
  • Agile
  • DevOps
  • Service Integration and Management (SIAM)
  • Lean
  • Shift Left
  • Customer and User Experience
  • Continuous Delivery
 • Inovativní technologie
  • Dopady na správy služeb
  • Cloud
  • Virtualization
  • Automation
  • Big data
  • Internet of things (IoT)
  • Mobile computing
  • BYOD
  • Server-less computing
  • Artificial intelligence
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Machine Learning
  • Containerization
 • Začínáme
  • Co udělat zítra?
  • Proaktivita místo reaktivity
  • Dlouhodobé plánování
 • Zkouška nanečisto
 • Závěr kurzu