Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

ITIL® 2011 Foundation

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.

All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The ITIL Accredited Training Organization logo is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Co získáte absolvováním kurzu?

 • seznámení s rámcem ITIL®
 • pochopení životního cyklu IT služby
 • seznámení s klíčovými procesy, rolemi a praktikami každé etapy životního cyklu IT služby
 • pochopení klíčových rolí a funkcí

Cena kurzu

14.600 Kč bez DPH

Cena certifikační zkoušky:

5.400 Kč bez DPH

Hodnocení kurzu

Hodnocení účastníků:

Úspěšnost u zkoušky: 92%

Termíny

ADOPTUJTE BEST PRACTICES!

ITIL® je rozsáhlý, konzistentní a procesně orientovaný rámec pro návrh procesů podpory a řízení služeb ICT. ITIL® vychází z nejlepších zkušeností z praxe ITSM a za dobu své existence se stal de-facto mezinárodním standardem pro oblast ITSM.

Na kurzu si představíme jeho účel, obsah a klíčové koncepty tak, abyste si udělali představu o možnostech jeho adopce v podmínkách vlastní organizace.

PROČ VYUŽÍT ITIL®?

Organizace fungují v dynamickém prostředí a potřebují se neustále učit a adaptovat se na měnící se podmínky externího kontextu. Podobnému tlaku čelí také zákazníci, kteří hledají výhody jednotlivých poskytovatelů služeb a řídí se tím, jak nabízené služby vyhoví jejich business potřebám.

Aby se organizace vypořádaly s tímto tlakem, provádí své vlastní hodnocení proti konkurenci a hledají možnosti jak zacelit mezery ve svých schopnostech. Jednou z cest, jak takové mezery zacelit, je osvojení dobrých, široce používaných praktik. Jejich ignorování znamená pro organizace zbytečnou nevýhodu.

Na kurzu si mimo jiné vysvětlíme, že veřejně dostupné frameworky a standardy jsou ověřeny v různých podmínkách a prostředích, jsou lépe distribuovatelné do široké komunity profesionálů a významně zlepšují spolupráci a koordinaci mezi organizacemi.

 

PROČ JE ITIL® ÚSPĚŠNÝ?

ITIL® přináší praktické poznatky, tedy něco, co v praxi opravdu funguje.

Úspěch ITIL® je dán zejména

 • ne-normativním charakterem ITIL®
 • tím, že doporučované praktiky jsou aplikovatelné v jakékoliv IT organizaci, nejsou založeny na žádné konkrétní technologické platformě či odvětví
 • tím, že přináší robustní, vyspělé a léty praxe ověřené praktiky opírající se o zkušenosti získané nejlepšími poskytovateli služeb

 

VYSVĚTLÍME SI TATO KLÍČOVÁ TÉMATA

 • představení ITIL® (základní vymezení rozsahu procesního rámce, historie vzniku, vztah k ostatním normám)
 • řízení IT služeb v praxi (vysvětlení základních konceptů ITIL® a procesního přístupu řízení IT služeb)
 • životní cyklus služeb (vysvětlení struktury životního cyklu služeb s důrazem na cíle a přínosy jednotlivých etap)
 • představení etap životního cyklu včetně klíčových procesů, rolí a konceptů)
  • Service strategy
  • Service Design
  • Service Transition
  • Service Operation
  • Continual Service Improvement
 • funkce a role ITIL®

 

CO DALŠÍHO VÁM KURZ PŘINESE?

 • kvalitní přípravu na certifikační zkoušku (dvě cvičné zkoušky včetně řešení a zdůvodnění)
 • ilustraci probíraných témat na příkladech z praxe lektora

 

ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT ITIL® FOUNDATION CERTIFICATE IN IT SERVICE MANAGEMENT

Certifikační zkouška úrovně Foundation

 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
 • trvá 60 minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém/českém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 65% správných odpovědí (26 ze 40)
 • upozorňujeme, že počínaje 1.11.2019 není možné absolvovat kurz kteréhokoliv z produktů AXELOS Global Best Practice bez odpovídající certifikační zkoušky

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo chce získat ucelenou představu o standardu ITIL® a chce se připravit ke složení certifikační zkoušky ITIL® Foundation, zejména pak pro role

 • ředitel IT
 • manažer IT
 • vlastník IT procesu
 • vedoucí projektu
 • Service Desk

Délka

3 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné nutné předpoklady, základní přehled o fungování IT v organizaci je jistě výhodou.

Ing. Jan Lébl

Lektor s více jak 40 odškolenými kurzy v oblasti ITSM a 10-ti letou zkušeností z praxe.

Je akreditovaný u tohoto zahraničního partnera:

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • představení ITIL®
 • řízení služeb v praxi
 • životní cyklus služeb
 • Service Strategy
 • Service Design

Den 2

 • Service Transition
 • Service Operation

Den 3

 • Continual Service Improvement
 • funkce ITIL®
 • role ITIL®
 • technologie
 • kompetence a trénink
 • cvičná zkouška 1
 • cvičná zkouška 2
 • závěr kurzu
 • certifikační zkouška

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Jak kvalitní je tento kurz? To nejlépe řeknou jeho účastníci.

"Velmi hodnotím vedle profesionálního výkladu rétorické schopnosti lektora."
Mgr. Radovan Šafránek
vedoucí oddělení provozních služeb IS
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Kurz: ITIL® 2011 Foundation
"Vynikající podání tématu plus pěkné praktické příklady."
Ing. Tomáš Kántor
vedoucí projektu ARES
Asseco Central Europe, a.s.
Kurz: ITIL® 2011 Foundation
"Lektor měl příjemné vystupování, odpovídal na všechny dotazy okamžitě a jeho prezentace byla příjemná na poslech. Celkově jsem s kurzem spokojen a nebudu se bát ho někomu doporučit."
Jan Jílek
MONETA Money Bank, a.s.
Kurz: ITIL® 2011 Foundation
"Srozumitelný kurz s velmi dobrou organizací. Velké plus rozdělení do témat s následným procvičením formou testu."
Věra Klabanová
IT Specialist
O2 Czech Republic, a.s.
Kurz: ITIL® 2011 Foundation
"Velmi dobře organizované, kvalitní materiály i výklad."
Ing. Michal Cerina
vedoucí odboru architektura IS a služeb
ČEZ ICT Services, a.s.
Kurz: ITIL® 2011 Foundation
"Lektora bych hodnotil ještě lépe, ale stupnice to neumožňuje – vynikající! Děkuji. Oceňuji profesionalitu pana Müllera."
Milan Matějka
procesní manažer
ČD – Telematika, a.s.
Kurz: ITIL® 2011 Foundation
"Výborný kurz, výborné prezentační schopnosti lektora."
Jan Bartoš
systems analyst
NESS Czech, s.r.o.
Kurz: ITIL® 2011 Foundation
"Kurz mi nabídl přehledné seznámení s ITIL V3 včetně porovnání s předcházející verzí. Předností byly prezentační schopnosti lektora."
Ing. Jiří Tměj
projektový specialista
Státní tiskárna cenin, s.p.
Kurz: ITIL® 2011 Foundation

Všechny termíny