Kurz testovací

Kurzem získáte

  • Benefit 1
  • Benefit 2
  • Benefit 3 s dlouhým textem. Lorem ipsum dolor sit amet. Benefit 3 s dlouhým textem. Lorem ipsum dolor sit amet. Benefit 3 s dlouhým textem. Lorem ipsum dolor sit amet. Benefit 3 s dlouhým textem. Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Benefit 4 poslední

Hodnocení

Od účastníků:

Termíny

Datum

 

Cena

(Kč bez DPH 21%)
9 999 Kč
9 999 Kč

Titulek

PRINCE2® je celosvětově nejčastěji používaný přístup k řízení projektů a je stále více používán ve spojení s agilním přístupem, což vyvolává rostoucí potřebu konkrétních návodů, jak používat PRINCE2® v agilním kontextu. Přestože aktualizace PRINCE2® již v roce 2009 zajistila kompatibilitu metodiky s agilními přístupy, nevysvětluje PRINCE2®podrobně, jak provést přizpůsobení metodiky pro agilní kontext. PRINCE2 Agile® poskytuje tuto úroveň detailu pro realizaci agilních projektů a představuje celosvětově nejkompletnější agilní metodiku řízení projektů, přináší prolnutí obou přístupů kombinující výhody agilního způsobu práce (na úrovni dodávání) s řízením a strukturami osvědčené metodiky PRINCE2® (na úrovni směřování a řízení projektu).

POPIS KURZU

Kurz představuje posluchačům základy osvědčené metodiky PRINCE2®, vhodné agilní způsoby práce, jejich prolnutí s PRINCE2® využívající silné stránky obou přístupů, předkládá sadu doporučení, jak přizpůsobit PRINCE2® pro agilní prostředí a popisuje klíčové agilní aspekty práce.

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům přípravu ke složení zkoušky PRINCE2 Agile® Foundation založenou na pochopení

  • klíčových aspektů PRINCE2®
  • základních konceptů agilních způsobů práce
  • účelu kombinování PRINCE2® s agilními přístupy, vysvětlení potřeby fixace a variability šesti aspektů projektu v agilním kontextu,
  • přizpůsobení PRINCE2® témat, procesů a manažerských produktů v agilním kontextu a
  • pochopení oblastí, které usnadní implementaci PRINCE2 Agile®

MOŽNOSTI CERTIFIKACE

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky PRINCE2 Agile®Foundation v anglickém jazyce. Certifikace PRINCE2 Agile®Foundation je další cestou k dosažení úrovně PRINCE2 Agile®Practitioner bez nutnosti předchozí znalosti PRINCE2®.

Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

Délka

3 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Oběcná znalost anglických metodik

Ing. Miroslav Müller

EXIN

PeopleCert

Všechny termíny