LEAN IT Foundation

Kurzem získáte

 • seznámení s historickým vývojem Lean a definicí LITA Lean IT
 • seznámení s dimenzemi Lean IT
 • návody pro řešení problémů (Kaizen)

Hodnocení

Od účastníků:

Úspěšnost u zkoušky: 83%

Chci firemní kurz na míru

LEAN V IT?

Volání po uplatnění principů Lean v IT organizacích roste od počátku 90-tých let. Zákazníci jsou ale stále více závislí na IT, díky tomu se v organizacích, kde Lean filozofie byla uplatněna v hlavním businessu, zrodila myšlenka použití Lean principů i pro oblast IT.

Na kurzu si vysvětlíme, že IT hraje stále důležitější roli v Lean přístupu. Je-li Lean přístup aplikován na vývoj i provoz, kvalita a efektivita jsou výrazně ovlivněny, např. v podobě bezchybného vývoje softwarových aplikací a konfigurace systémů, bezchybné služby Service Desk, včasného řízení problémů apod.

Eliminujte odpad

Eliminace plýtvání je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit rentabilitu každého podnikání. Procesy buď přidávají hodnotu nebo odpad k výrobě zboží či služby. Aby bylo možné eliminovat odpad, je nutné nejprve pochopit, o co se jedná a kde se vyskytuje.

Na kurzu si vysvětlíme, že odpadem je myšlena jakákoliv aktivita, která spotřebovává zdroje, ale neposkytuje hodnotu definovanou zákazníkem. Vyjmenujeme také nejzávažnější typy odpadu (přeprava, zbytečné skladování/kapacity, zbytečné pohyby/přesuny, čekání, nadprodukce, zbytečné zpracování, chyby a nevyužití lidé) a dáme jim interpretaci v IT.

 

Vizualizujte pokrok

Mnoho z Lean nástrojů je velmi dobře aplikovatelných v oblasti IT. Uvedeme si řadu příkladů, mezi nimi např. mechanismus Kanban, zakořeněný v agilním vývoji, vizualizující pokrok vývojového týmu a podporující omezení nedokončené práce a minimalizující čas průchodu elementu práce vývojovým procesem.

 

Probíraná klíčová témata

 • historický vývoj Lean a význam Toyota Production System
 • klíčové Lean principy a koncepty (Muda, Mura a Muri)
 • dimenze Lean IT (zákazník, proces, výkonnost, organizace, chování a postoj)
 • řešení problémů – Kaizen

 

Kurz vám dále přinese

 • pochopení hlasu zákazníka a typů zákazníků
 • přehled typů hodnoty pro zákazníka
 • význam konceptu Critical to Quality (CTQ)
 • představení SIPOC modelu a techniky Value Stream Mapping
 • návody pro řešení problémů (Kaizen a Kaikaku)

 

Získejte certifikát EXIN LITA Lean IT Foundation

Certifikační zkouška úrovně Foundation

 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN LITA Lean IT Foundation
 • trvá 60 (+15) minut
 • je typu „close book“ *
 • probíhá v anglickém jazyce
 • klade kandidátům 40 multiple-choice otázek
 • k úspěšnému složení je potřeba alespoň 65% správných odpovědí (26 ze 40)

Více informací k organizaci certifikační zkoušky>>

 

*„close book“ znamená, že účastník nemůže při zkoušce využívat jakékoliv materiály a příručky.
„open book“ znamená, že účastník může používat při zkoušce příručku či jiné materiály.

Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

vedení a zaměstnance jakékoliv IT organizace, která plánuje zavést Lean a kteří potřebují mít základní znalosti Lean myšlení

Délka

3 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Pro zkoušku je nezbytné absolvování přípravného kurzu u akreditované společnosti. Doporučovaná praxe v oboru IT alespoň 2 roky (support, maintenance, SW development, projektový nebo liniový manažer v IT útvaru).

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 60 odškolenými kurzy v oblasti ITSM a 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • úvod do problematiky
 • dimenze zákazník

Den 2

 • dimenze zákazník
 • dimenze proces
 • dimenze výkon
 • dimenze organizace

Den 3

 • dimenze chování a postoje
 • řešení problémů – Kaizen
 • cvičná zkouška
 • závěr kurzu
 • certifikační zkouška

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

avatar_male
"Velmi kvalitně zpracováno, velikou výhodou je česká verze materiálů."
Daniel Šarman
ředitel IT
Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.
Kurz: LEAN IT Foundation

Poptávka firemního kurzu

Mám zájem o individuální nabídku kurzu pro svoji firmu.