Vytváříme řešení pro zvýšení agility a vzděláváme odborníky již od roku 1993

Modelování procesů v BPMN

Kurzem získáte

 • pochopení významu a kontextu modelování business procesů
 • základy modelovací notace BPMN
 • praktické návyky modelování v BPMN
 • návody a doporučení k modelování nad rámec specifikace BPMN
 • draft metodiky modelování business procesů v organizaci pomocí BPMN

Cena kurzu

13.100 Kč bez DPH

Hodnocení kurzu

Hodnocení účastníků:

Termíny

OBJEVTE SPOLEČNOU ŘEČ BUSINESSU A IT

BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION) je v současnosti nejrozšířenější notací modelování business procesů. BPMN představuje jazyk sdílený business útvary i IT. V praxi lze využít pro komplexní procesní model organizace na deskriptivní úrovni, nebo pro detailní popis konkrétních business procesů na analytické úrovni nebo dokonce v podobě spustitelného modelu (mimo rozsah kurzu).

V kurzu si nebudeme předčítat specifikaci BPMN, ale budeme výklad doprovázet řadou návodů a doporučení, jak BPMN v organizaci zavést, jak konstruovat modely tak, aby vyhovovaly svému účelu a jak vybrat správnou míru detailu vytvářených modelů s ohledem na množinu použitých modelovacích elementů.

UJASNĚTE SI PRO KOHO, A PROČ MODEL VYTVÁŘÍTE!

BPMN je velmi mocná notace s obrovskou vyjadřovací silou. Pokud ale nepřizpůsobíte úroveň detailu příjemcům modelu, může se stát, že vytvořené modely pro ně budou nečitelné! Vyberte takovou úroveň detailu, která bude nejlépe odpovídat zkušenostem modelářů a cílovému auditoriu/účelu vytvořených modelů!

Hledejte  odpověď na otázky

 • proč model vytváříme?
 • za jakým účelem?
 • kdo procesní model potřebuje a proč, jak s ním bude pracovat?
 • co má procesní model zachytit?

Na kurzu si představíme úrovně modelů, typy diagramů. Dáme Vám návody, kdy a pro koho jakou úroveň detailu použít …

 

ZAVEĎTE FIREMNÍ METODIKU MODELOVÁNÍ V BPMN

Ačkoliv specifikace BPMN poskytuje hodně precizních technických definic a pravidel, přesto neposkytuje mechanismus, který by odhalil procesní logiku jasně a bez nutnosti jakékoliv další dokumentace. Následně většina business analytiků dělá řadu chyb, což má za následek příliš složité BPMN modely, které jsou těžko pochopitelné pro příjemce.

Takové modely mohou být syntakticky i sémanticky správné, ale nedokáží být jednoznačné. K řešení těchto problémů, projdeme několik dobrých praktik a návodů, tzv. koncept „BPMN style rules“, který není vyžadován BPMN specifikací, ale má charakter nadstavbových doporučení pro praxi s cílem vytvářet nejen správné, ale také dobře čitelné modely. Zároveň získáte draft firemní metodiky modelování v BPMN, kde jsou naznačena témata (a možné volby), která je zapotřebí v organizaci rozhodnout a následně dodržovat a to i s ohledem na zvolený modelovací nástroj.

 

VYSVĚTLÍME SI TATO KLÍČOVÁ TÉMATA

 • základní principy modelování firemních procesů s cílem zdůraznit nutnost uvědomit si, pro koho je model vytvářen a k jakému účelu bude sloužit
 • představení BPMN s cílem doporučit, jak BPMN v organizaci zavést a pochopit typy modelů a diagramů
 • nejčastěji používané modelovací elementy BPMN
 • BPMN Style (nadstavba nad specifikací BPMN zaměřená na tvorbu přehledných a dobře čitelných diagramů)
 • představení typických chyb, spojené s malým testem znalostí
 • nástrojová podpora modelování procesů

 

CO DALŠÍHO VÁM KURZ PŘINESE?

 • možnost vyzkoušet si sestavení dvou nejčastěji používaných diagramů BPMN (kolaborační a procesní diagram) na případových studiích různých úrovní obtížnosti
 • získání představy o náročnosti modelování
 • obohacení znalostí z prezentace řešení příkladů ostatních posluchačů
 • vzorová řešení příkladů všech úrovní náročnosti
 • draft metodiky modelování business procesů v organizaci
Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

všechny, kdo se chtějí seznámit se základy modelování business procesů v BPMN, zejména pak pro

 • business analytiky
 • systémové analytiky
 • procesní analytiky
 • vlastníky procesů
 • manažery kvality
 • vedoucí pracovníky

Délka

2 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Obecná představa o procesním řízení organizace.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 70 odškolenými kurzy v oblasti business analýzy a 30letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • firemní procesy a jejich modelování
 • představení BPMN 2.0
 • modelovací elementy BPMN 2.0
 • příklad 1: kolaborační diagram

Den 2

 • modelovací elementy BPMN 2.0
 • příklad 2: procesní diagram
 • BPMN style
 • typické chyby a malý test znalostí
 • nástrojová podpora modelování procesů
 • závěr kurzu

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Jak kvalitní je tento kurz? To nejlépe řeknou jeho účastníci.

avatar_male
"Kurz byl super, se spoustou praktických příkladů."
Ing. Jaroslav Szczurek
IT Business Analytik
ČSOB Leasing, a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Velmi si cením praktických příkladů a přizpůsobení našim potřebám."
Ing. Veronika Kutková
Junior návrhář-programátor
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Výborné školení, velmi oceňuji ochotu školitele procházet naše vlastní neznale namodelované procesy a vnášet do nich nějaký řád."
Ing. Hana Dobrá
Projektant/Analytik
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Perfektní. Zodpovězeny všechny naše dotazy. Lektor je odborník na svém místě."
Ing. Marie Hladíková
analytik, projektant
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Kvalitní školení, fundovaný lektor. Příklady pomohly. Díky."
Ing. Jan Göttinger
Analytik
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Školení na praktických příkladech – konkrétní procesy, které se řeší – super."
Ing. Martin Bělohlavý
analytik
CCA Group a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Kurz velmi dobře plynul a byl pro mě přínosný."
Miroslav Rydlo
Softec CZ, spol. s r.o.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
"Skvělé prezentační dovednosti, znalost teorie a praxe. Kurz naplnil má očekávání."
Lucie Pavlíková
Business Consultant
Home Credit International, a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Bezchybné."
Marcel Pavlík
Software Analyst
Home Credit International, a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Bezchybný výkon. Velmi dobrý a přínosný kurz, hlavně díky osobě pana lektora."
Radoslav Pačka
Analytik
ŠkoFIN s.r.o.
Kurz: Modelování procesů v BPMN
avatar_male
"Velice dobrý přednes. Kurz splnil má očekávání. Získal jsem informace, na jejichž základě mohu studovat notaci BPMN hlouběji."
Ing. Pavel Kraus
IT Analytik
Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group,a.s.
Kurz: Modelování procesů v BPMN

Všechny termíny