Řízení požadavků a změn

Kurzem získáte

 • pochopení kontextu práce s požadavky
 • přehled technik získávání požadavků a detailní seznámení s technikou typových úloh (use case)
 • přehled o analýze požadavků a souvisejících technikách modelování
 • znalost přístupů ke specifikaci a verifikaci požadavků
 • přehled rozdílů práce s požadavky v agilním přístupu

Hodnocení

Od účastníků:

Chci firemní kurz na míru

CHCETE PRÁCI S POŽADAVKY POVÝŠIT NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVEŇ?

Obsah kurzu Řízení požadavků a změn je poplatný době svého vzniku, proto ho v naší nabídce postupně nahrazujeme modernějším kurzem Business Analysis – Requirements Engineering, který probírá klíčová témata v moderním, aktuálním pojetí celosvětově uznávaného přístupu BCS (British Computer Society):

 • rámec inženýrství požadavků (RQE) a jeho odůvodnění v business kontextu
 • hierarchie požadavků
 • role a odpovědnosti klíčových zainteresovaných stran v rámci RQE
 • elementy rámce inženýrství požadavků
 • hlubší pochopení disciplíny RQE a jejich etap
 • znalost nejčastěji používaných technik v rámci RQE
 • inspiraci pro strukturaci dokumentace požadavků
 • přináší kvalitní přípravu k certifikační zkoušce úrovně Practitioner, která není povinná, posluchači ji mohou/nemusí absolvovat, případně ji lze doobjednat kdykoliv v budoucnu
 • nevyžaduje (na rozdíl od mnoha jiných certifikací) žádné předchozí předpoklady
 • je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis
 • přináší mezinárodně uznávaný certifikát EXIN BCS Requirements Engineering s doživotní platností (tedy bez nutnosti obnovování)

Budete-li si přesto přát absolvovat starší kurz Řízení požadavků a změn, je to možné, kontaktujte nás prosím. Níže více ke kurzu Řízení požadavků a změn.

Nejdražší chyby v SW aplikacích jsou způsobené požadavky!

Většina lidí si nedokáže představit např. stavbu domu bez přesné specifikace svých přání a potřeb. Uvědomují si totiž, že následné úpravy oproti původnímu plánu jsou zpravidla značně nákladné.
Toto uvědomění však obvykle chybí u vývoje SW aplikací, kde je třeba řešit požadavky na různých úrovních. Od požadavků, které představují velmi rozsáhlé zadání (např. implementaci nového finančního systému), až po požadavky relativně velmi jednoduché, jako jsou drobné úpravy existující funkcionality. Proto je důležité zajistit, aby všichni, kterých se požadavky týkají, dospěli ke společnému a sdílenému pochopení pojmů, použitých ve specifikaci požadavků.

Několik studií provedených renomovanými firmami prokázalo, že přibližně polovina chyb softwarových aplikací je způsobena špatným nebo nepřesným zadáním požadavků. Mimo jiné je to i logický důsledek toho, že v porovnání s procesem formulování a řízení požadavků na softwarové aplikace se nikde jinde nestřetává tolik rozdílných zájmů jednotlivých účastníků tohoto procesu.
Nedostatky v procesu formulování a řízení požadavků způsobují problémy během vývoje aplikací.

Obecně lze tyto nedostatky charakterizovat takto:

 • neformální sběr požadavků;
 • implicitně předpokládaná funkcionalita;
 • nekomunikované předpoklady;
 • nedostatečně dokumentované požadavky;
 • nedefinovaný nebo složitý proces řízení požadavků a jejich změn.

Zvolte správné techniky!

V této situaci je nezbytné dostat požadavky pod kontrolu a to znamená zavést a dále kontinuálně zlepšovat procesy zaměřené na sběr, analýzu, specifikaci, ověřování a řízení požadavků uživatelů. Zlepšené procesy řízení a správy požadavků přinesou mnohem srozumitelnější požadavky na aplikaci, obsahující méně chyb a nekonzistencí i efektivnější procedury řízení změn těchto požadavků a vyhodnocování jejich dopadu a nákladů těchto změn.
Kurz je zaměřen na seznámení s celým procesem řízení požadavků a změn SW aplikací se speciálním důrazem na problematiku sběru, vyhodnocování a sledování uživatelských požadavků.

Účastníci se seznámí nejen s principy získávání požadavků, analyzováním jejich závislostí a postupem řízení jejich realizace, ale také s osvědčenými přístupy vycházejícími z knihovny IT procesů ITIL®. V návaznosti na uživatelské požadavky je vysvětlen proces zpracování požadavků na změny aplikací (Change Management) a částečně způsoby řízení nasazování (Release Management).

Další kapitola je věnována aspektům implementace procesu řízení změn včetně možností využití SW podpory.
Závěrečná kapitola kurzu je věnována problematice práce s požadavky v agilních přístupech, které se v poslední době stávají stále více populární.

Probíraná klíčová témata

 • kontext práce s požadavky
 • techniky získávání požadavků
 • detailní seznámení a procvičení techniky typových úloh (use case)
 • přehled analýzy požadavků a souvisejících technik modelování
 • přístupy ke specifikaci požadavků
 • Verifikace požadavků, její význam a související techniky
 • řízení požadavků
 • přehled rozdílů práce s požadavky v agilním přístupu

Kurz vám dále přinese

 • procvičení klíčových technik na příkladech
 • zdůraznění významu ne-funkčních požadavků a přehled jejich typických kategorií
Proč na kurz právě k nám?

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo se zabývá problematikou požadavků, zejména pak pro role

 • analytiky
 • analytiky-programátory
 • konzultanty
 • manažery IT
 • vedoucí vývojových týmů
 • vedoucí projektů
 • zástupce uživatelů pověřené komunikací s IT

Délka

2 dny

Adresa

Sokolovská 192/79, Praha 8

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Obecná představa o tvorbě softwarových aplikací.

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 50 odškolenými kurzy v oblasti vývoje aplikací a 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

Den 1

 • úvod kurzu
 • úvod do řízení požadavků
 • příklad 1 – business požadavky
 • získávání požadavků
 • příklad 2 – katalog use case

Den 2

 • získávání požadavků – pokračování
 • příklad 3 – scénáře use case
 • analýza požadavků
 • specifikace požadavků
 • verifikace požadavků
 • řízení požadavků
 • požadavky v agilních přístupech
 • závěr

Rozdělení obsahu po dnech je pouze orientační.  Může se lišit v závislosti na počtu účastníků, množství položených dotazů apod.

Reference od účastníků

"Skvělé školicí schopnosti a odborné znalosti lektora. Názorné příklady z praxe."
Gabriela Randová
projektant-analytik, konzultant
CCA Group a.s.
Kurz: Řízení požadavků a změn
"Kurz se mi líbil, oceňuji kvalitně zpracované materiály a srozumitelné příklady, na kterých lektor problematiku vysvětloval."
Veronika Kutková
Junior návrhář-programátor
CCA Group a.s.
Kurz: Řízení požadavků a změn
avatar_male
"Velmi dobře připravené školení. Srozumitelný přednes. Postačující prostor pro dotazy."
Ing. Václav Herout
Programátor
CCA Group a.s.
Kurz: Řízení požadavků a změn
avatar_male
"Výborný lektor se zajímavými zkušenostmi z praxe. Školení bylo přínosné pro mou práci."
Přemysl Parma
Aplikační specialista
MND, a.s.
Kurz: Řízení požadavků a změn
avatar_male
"Velmi dobrý přednes a příklady z praxe."
Mgr. Tomáš Drn
IT Konzultant a IS Architekt
Essox s.r.o.
Kurz: Řízení požadavků a změn
avatar_male
"Znalosti i verbální projev lektora na velice dobré úrovni. Děkuji."
Pavel Ševeček
O2 Czech Republic a.s.
Kurz: Řízení požadavků a změn
avatar_male
"Velmi oceňuji praktické příklady z praxe. Přemýšlím i nad dalšími kurzy."
Ivo Engler
Project Manager
Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.
Kurz: Řízení požadavků a změn
avatar_male
"Pro mé zorientování v dané problematice velmi přínosný kurz."
Ing. František Varmuža
Ředitel odboru centrálních IS
Ministerstvo vnitra ČR
Kurz: Řízení požadavků a změn
avatar_male
"Velmi vysoká úroveň profesionality lektora."
Petr Vožda
IT Analytik
Komerční banka, a.s.
Kurz: Řízení požadavků a změn
avatar_male
"Kurz byl velice profesionálně pojat a přehledně vysvětlil širší spektrum věcí okolo řízení požadavků a změn."
Ondřej Vitoušek
IT Analytik
Komerční banka, a.s.
Kurz: Řízení požadavků a změn
"Školení bylo podané a zvládnuté lektorem výborně. Zjistila jsem, že jdu dobrým směrem. Nové nápady a informace. "
Lucia Koprlová
referent IT projektovej kancelárie
Tatra banka
Kurz: Řízení požadavků a změn

Poptávka firemního kurzu

Mám zájem o individuální nabídku kurzu pro svoji firmu.