Go to Top

Agilní řízení projektů

Agilní řízení projektů

Cílem tohoto kurzu je ukázat hodnoty, principy a praktiky agilního řízení projektů jakožto inovativního přístupu k řízení projektů zaměřených zejména na vývoj produktů. Agile Project Management (APM) je postaven na schopnosti rychle dodávat uvolnitelné produkty, reagovat na změny, balancovat flexibilitu a stabilitu, dostat z vývojových týmů kreativitu a inovativní přístup s cílem vést organizaci přes všudypřítomné turbulence a nejistoty.

Kurz předkládá shrnutí aspektů agilní revoluce, základních agilních principů a jejich reálných dopadů do oblasti řízení projektů. Kurz představuje model agilního řízení projektů postavený na fázích definice vize produktu včetně souvisejících cílů/omezení projektu, sestavení plánu releasů produktu, dodání těchto přírůstků s návazným přezkoumáním zahrnujícím identifikaci reakcí na zjištěný stav a konečně uzavření projektu včetně poučení se z něj.

Kurz objasňuje, na které typy projektů je agilní řízení vhodné použít a probírá klíčové předpoklady pro jeho úspěšnou aplikaci včetně principu vývoje v krátkých iteracích s kontinuální kontrolou rizik a nejistoty.

Popis kurzu

Současné principy tradičního řízení projektů vychází ze stability, která ovšem v praxi neexistuje. Organizace, produkty a metody jsou konstantním způsobem nahrazovány efektivnějšími alternativami, trh se změnil, a pokud budeme chtít reagovat na změnu rychlosti, nezbyde, než tak činit na úkor kvality produktů a v konečném důsledku přetížení a vyhoření lidí.

Agile představuje techniku, která umožňuje dosahovat vysoké kvality produktů/služeb rychleji a přinášet tak business hodnotu, přičemž ale chrání a motivuje lidi v týmu…

Když se řekne Agile, musíme se oprostit od chápání pojmu pouze ve významu metody vývoje softwarových produktů a zvyknout si chápat tento pojem jako cestu rychlé adaptace na měnící se požadavky zákazníka, jejímž jádrem je flexibilita, schopnost reakce na změny, budování firemní kultury, kde zkušení a znalí pracovníci jsou povzbuzováni ke spolupráci na nejvyšší možné úrovni.

ARPJ2

Kurz je určen pro

 • Vedoucí projektů a týmů
 • Projektové koordinátory
 • Členy projektové kanceláře
 • Členy projektových týmů

Předpoklady

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady, předchozí praktické zkušenosti s řízením projektů jsou však určitou výhodou pro srovnání tradičních a agilních přístupů.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

Po krátkém úvodu věnovaném agilní revoluci, jíž jsme v posledních letech svědky, se výklad zaměřuje na vysvětlení  klíčových principů agilního vývoje. Stěžejní část kurzu tvoří vysvětlení agilního modelu vývoje, který se skládá z fází Envision, Speculate, Explore a Adapt & Close. V závěrečných kapitolách  kurzu získají posluchači představu o tom, jak navyšovat kapacitu agilních týmů a jaké to s sebou přináší komplikace a zároveň výzvy v oblastech sebe-organizace týmového úsilí a také jaké problémy na úrovni řízení portfolia přináší souběh tradičních a agilních projektů.

Kromě teoretického výkladu si posluchači také vyzkouší vybrané techniky, jako např. stanovení vize produktu, sestavení backlogu nebo odhadování velikosti User Stories pomocí několika různých zajímavých metod podporujících týmovou práci.

Osnova kurzu

 • Úvod kurzu
 • Úvod do problematiky
  • Tradiční projekt a jeho základní charakteristiky
  • Nejznámějších celosvětové standardy řízení projektů
 • Agilní revoluce
  • Potřeba změny
  • Big Agile vs. Little Agile
  • Agilní business cíle
  • Definice agility a hodnoty agilního prostředí
  • Plan-driven vs. Change-driven přístupy
  • Největší omyly o agilním přístupu
 • Hodnota nad omezením
  • Kontinuální tok hodnoty
  • Iterativní dodávky založené na funkcích
  • Technická excelence
  • Jednoduchost
 • Týmů si vážíme víc, než úkolů
  • Budování agilních týmů
  • Provozní model agilního týmu
  • Některé týmy fungují, jiné ne …
  • Vedení týmů
 • Přizpůsobení je důležitější, než dodržení plánu
  • Agilní principy adaptace
  • Umění adaptace
 • APM model
  • Agile Enterprise Framework
  • APM Delivery Framework
  • Expanded APM Delivery Framework
 • Fáze Envision
  • Úvod do tématu
  • Uvolnitelný produkt
  • Praktiky fáze Envision
  • Vize produktu
  • Příklad 1: Stanovení vize produktu
  • Cíle a omezení projektu
  • Projektová komunit
 • Fáze Speculate
  • Úvod do tématu
  • Product Backlog
  • Příklad 2: Sestavení backlogu
  • Plánování uvolnění
  • Příklad 3: Odhadování velikosti příběhů
 • Fáze Explore
  • Úvod do tématu
  • Vedení agilního týmu
  • Plánování a monitorování iterac
  • Technické praktiky
  • Koučování a rozvoj týmu
  • Participační rozhodování
  • Spolupráce a koordinace
 • Fáze Adapt & Close
  • Fáze adaptace
  • Aktivity přezkoumání a adaptace produktu, projektu a týmu
  • Fáze uzavření
 • Škálování agilních projektů
  • Výzvy škálování
  • Agilní model škálování
  • Budování velkých agilních týmů
  • Škálování nahoru – agilní praktiky
  • Škálování ven – distribuované projekty
 • Agilní portfolio
  • Portfolio Governance
  • Portfolio Management

Vyjádření absolventů kurzu

 • Velký rozsah znalostí lektora. Srozumitelný přednes s vyhovující rychlostí umožňující si dělat poznámky. Materiál je rozsáhlý, ale přehledně uspořádaný. Kroužková vazba umožňuje vyjímat nejdůležitější slidy. Oceňuji ohromné množství práce na jeho přípravu. Témata řazena logicky a přehledně. Na konci kurzu má účastník přehled o celém tématu a detaily si může znovu najít v materiálech. Nadstandardní v porovnání s kurzy od ostatních dodavatelů. Celkově jsou kurzy velice kvalitně připravené a vedené. Mám pouze námět – shrnutí nejdůležitějších zásad, nejúdernějších hesel.

  Jiří Novotný / Projektový manažer
  Komerční banka, a.s.

 • Výklad lektora byl praktický, bezchybný s obrovskými přesahy. Děkuji.

  Ing. Jiří Chalupa / Projektový manažer
  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

 • Kurz naplnil očekávání ve smyslu vysvětlení principů APM a rozdílů proti tradičním metodikám.

  Ing. Roman Větrovský / Projektový manažer
  Komerční banka, a.s.

 • Výborné komunikační schopnosti lektora, srozumitelnost výkladu.

  Simona Průšová / Specialista IT
  innogy Česká Republika a.s.

 • Jedno z nejlepších školení v poslední době, jako u Scrumu – profesionální!

  Monika Váchová / Business analytik
  innogy Česká Republika a.s.

 • Kurz byl vynikající a velmi nabitý informacemi. Budu se tím muset opakovaně prokousávat, abych mohl aplikovat poznatky v praxi. Kurz ale budu doporučovat dalším zájemcům.

  Libor Šimek / Ředitel IT
  AEGON Pojišťovna, a.s.

 • Perfektní přednes, spousta znalostí a zkušeností lektora. Materiály jsou čtivé a srozumitelné. Organizace učiva – nebyl problém s harmonogramem, témata řazena pochopitelně, doporučil bych jen více příkladů z praxe. Neubíjející a s časem zcela sladěné. Kurz zcela jasně a srozumitelně popsal jednotlivé prvky agility, některé bych začlenil do projektového života. Navíc srozumitelný a zajímavý přednes lektora.

  Radek Nesvačil / IT analytik
  Komerční banka, a.s.

 • Kurz plný zajímavých informací a nových postupů pro řízení projektů.

  František Friš / Specialista AKC
  innogy Česká Republika a.s.

 • Profesionálne a príjemné vystupovanie školitela, ochota a znalosti pri odpovedaní na dotazy.

  Dana Macháčková / Business analytik
  innogy Česká Republika a.s.

 • Skvelé prezenčné schopnosti školiteľa.

  Jan Poláček / IT Project Manager
  innogy Česká Republika a.s.