Go to Top

PRINCE2® 2017 Practitioner

PRINCE2® 2017 Practitioner

Cílem kurzu je prohloubit znalosti posluchačů a připravit je tak, aby byli schopni složit pokročilou zkoušku PRINCE2® 2017 Practitioner. Zatímco zkouška PRINCE2® 2017 Foundation je zaměřena především na základní teoretické pojmy, témata, principy a procesy metodiky PRINCE2® 2017, zkouška úrovně Practitioner ověřuje schopnosti kandidátů při aplikaci této metodiky na případových studiích.

Popis kurzu

Kurz rekapituluje a doplňuje znalosti posluchačů a především poskytuje hodnotné návody pro přípravu a práci s vlastním manuálem Managing successful projects with PRINCE2® 2017 Edition, který je nedílnou součástí kurzových materiálů. Zkouška úrovně Practitioner je typu „open book“, což znamená, že během ní je možné používat vlastní manuál, jeho přizpůsobení má proto své výhody, ale zároveň i pravidla.

Kurz dále prochází kompletní případovou studii s 68 testovacími otázkami a dává dostatek prostoru pro samostatnou práci posluchačů, kontrolu a vysvětlení správných odpovědí.

Samotná zkouška probíhá zásadně s domluveným odstupem po ukončení kurzu, neboť je třeba zachovat nezbytný prostor pro samostudium. Ke zkoušce PRINCE2® 2017 Practitioner se nově mohou přihlásit také držitelé certifikátů PMI (PMP a CAPM) nebo IPMA Level A-D. Budete-li o této možnosti uvažovat (pokud jste držitelem některého z uvedených certifikátů), nabízíme ke zvážení následující fakta:

 • kurz PRINCE2® 2017 Practitioner není postaven tak, aby kompletně od základů vysvětloval přístup metodiky PRINCE2® 2017, ale pouze rekapituluje předchozí znalosti posluchačů a zaměřuje se především na práci s oficiálním manuálem PRINCE2® 2017 Edition a představení, vysvětlení a zkušební projití otázek vzorové případové studie
 • tím, že neabsolvujete základní kurz PRINCE2® 2017 Foundation, budou kladeny mnohem vyšší nároky na Vaší individuální přípravu před samotnou zkouškou úrovně Practitioner
 • v případě jakýchkoliv nejasností nás raději kontaktujte, rádi Vám situaci vysvětlíme a doporučíme vhodnou variantu.

Hlavní přínosy absolvování kurzu PRINCE2® 2017 Practitioner spočívají

 • v rekapitulaci a rozšíření poznatků posluchačů získaných na úrovni Foundation
 • v detailním seznámení s oficiálním manuálem Managing successful projects with PRINCE2® 2017 Edition, který posluchači obdrží na kurzu
 • v sadě doporučení, jak si manuál přizpůsobit v duchu pravidel tak, aby při samotné zkoušce byl co nejhodnotnějším zdrojem
 • v představení struktury zkoušky úrovně Practitioner
 • v představení zkušební případové studie, formulace otázek a návodu, jak postupovat při jejich zodpovídání

Možnosti certifikace

Znalosti získané či rozšířené na tomto kurzu je možné potvrdit absolvováním certifikační zkoušky PRINCE2® 2017 Practitioner v anglickém jazyce. Absolvovat certifikační zkoušku v českém jazyce je možné jedině na základě vydání metodiky PRINCE2® z roku 2009, více viz kurz PRINCE2® Practitioner.

Vzhledem k potřebě dostatečného časového prostoru pro samostudium posluchačů (studium a přizpůsobení vlastního manuálu) probíhá zkouška zásadně s domluveným časovým odstupem po kurzu, typicky cca 3 týdny.

Kurz je určen pro

 • Projektové manažery
 • Vedoucí týmů
 • Projektové koordinátory
 • a všechny, kdo
  • řídí projekty nebo se na nich podílí a znají základy metodiky PRINCE2® 2017
  • chtějí potvrdit své znalosti a získat celosvětově uznávaný certifikát PRINCE2® 2017 Practitioner

Předpoklady

Doložení platného certifikátu některého z následujících typů

 • PRINCE2® Foundation/ PRINCE2® 2017 Foundation
 • PMI-Project Management Professional (PMP)
 • PMI-Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu
 • Formát zkoušky
  • Struktura zkoušky
  • Témata PRINCE2® pokrytá otázkami
  • Typy otázek
  • Doporučení ke zkoušce
  • Přizpůsobení manuálu
 • PRINCE2® 2017 Principles
 • PRINCE2® 2017 Themes
 • PRINCE2® 2017 Processes
 • Závěr kurzu

Vyjádření absolventů kurzu

 • Tradičně vynikající kvalita kurzu a přístup a schopnosti školitele.

  Ing. Tomáš Kántor / vedoucí projektu ARES
  Asseco Central Europe, a.s.

 • Školiace schopnosti – výborný prednes. Kurz bezchybný, lektor vynikajúci.

  Milan Macko / Project Manager
  Asseco Central Europe, a.s.