Go to Top

Řízení projektů dle PMI®

Řízení projektů dle PMI®

Projektové řízení je dnes samozřejmým způsobem realizace změn v mnoha organizacích. Disciplína řízení projektů v sobě ale skrývá nejedno úskalí. Osobnost vedoucího projektu kromě splnění nutných charakterových vlastností a orientace ve věcné problematice projektu musí také zvládat velmi dobře činnosti tzv. řídicího rámce projektu. Tyto činnosti reprezentují praktické naplnění jednotlivých znalostních oblastí řízení projektu, jakými jsou podle standardu PMI® např. řízení integrace projektu, řízení rozsahu, času, nákladů, rizik, kvality, nákupu atd.

Popis kurzu

Moderní řízení projektu se neobejde bez aplikace promyšlené metodiky vycházející z některého z osvědčených a celosvětově uznávaných standardů. Kurz vychází z aktuálního šestého vydání standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), který vydává Project Management Institute. Standard PMBOK® se na řízení projektů dívá procesním pohledem v rámci životního cyklu projektu, což je velmi praktický přístup usnadňující aplikaci do firemní metodiky řízení projektů.

Výklad postihuje kompletní sadu procesů řízení projektu organizovaných do skupin podle životního cyklu projektu (procesy člení na zahajovací, plánovací, prováděcí, sledovací a uzavírací).

Kurz klade důraz na praktické procvičení probírané tématiky. Posluchači si vyzkouší vybrané techniky na sérii příkladů zasazených do rámce čtyř reálných případových studií, přičemž ale zároveň umožňuje využití i vlastní případové studie posluchačů.

Nedílnou součástí kurzových materiálů je flash disk, obsahující kompletní popisy případových studií, zadání příkladů, formuláře dokumentů i vzorová řešení příkladů.

Kurz je určen pro

 • Vedoucí projektů a týmů
 • Projektové koordinátory
 • Členy projektové kanceláře
 • Zástupce uživatelů v projektech

Předpoklady

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady, předchozí praktické zkušenosti s řízením projektů jsou však určitou výhodou pro vstřebání celého rozsahu probírané látky.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu
 • Základní pojmy řízení projektů
  • Projekt, základní atributy a charakteristiky
  • Řízení projektu, projektové řízení a vztahy k ostatním manažerským disciplínám
  • Projektová dokumentace
 • Kontext řízení projektu
  • Fáze a životní cyklus projektu
  • Faktory prostředí organizace
  • Portfolia a programu
  • Projektová kancelář
 • Procesy řízení projektu
  • Nejznámější světové standardy řízení projektů
  • Procesy dle PMBOK® a skupiny procesů
  • Nové trendy a zaváděné praktiky znalostních oblastí
 • Předprojektová fáze
  • Studie proveditelnosti
  • Business Case
 • Zahájení projektu
  • Sestavení Charty projektu
  • Příklad 1: Logický rámec
  • Identifikace zainteresovaných stran
  • Příklad 2: Identifikace zainteresovaných osob
 • Plánování projektu
  • Vypracování plánu řízení projektu
  • Plánování řízení rozsahu
  • Shromáždění požadavků
  • Definice rozsahu projektu
  • Vytvoření WBS
  • Příklad 3: Sestavení WBS
  • Plánování řízení času
  • Definice činností
  • Pořadí činností
  • Příklad 4: Návrh projektového postupu
  • Odhad doby trvání činností
  • Sestavení harmonogramu
  • Plánování řízení nákladů
  • Odhadování nákladů
  • Stanovení rozpočtu
  • Plánování řízení kvality
  • Plánování řízení zdrojů
  • Odhad zdrojů aktivit
  • Příklad 5: Organizační struktura projektu
  • Plánování řízení komunikace
  • Plánování řízení rizik
  • Identifikace rizik
  • Kvalitativní analýza rizik
  • Kvantitativní analýza rizik
  • Plánování reakcí na rizika
  • Příklad 6: Řízení rizik
  • Plánování řízení nákupu
  • Plánování řízení zainteresovaných stran
 • Provádění projektu
  • Vedení a řízení prací projektu
  • Řízení znalostí na projektu
  • Řízení kvality
  • Získání zdrojů
  • Rozvoj týmu
  • Řízení týmu
  • Řízení komunikace
  • Příklad 7: Projektový reporting
  • Implementace reakcí na rizika
  • Realizace nákupu
  • Řízení zapojení zainteresovaných stran
 • Sledování a kontrola projektu
  • Sledování a kontrola práce
  • Integrované řízení změn
  • Ověření rozsahu projektu
  • Kontrola rozsahu projektu
  • Kontrola harmonogramu
  • Kontrola nákladů
  • Kontrola kvality
  • Kontrola zdrojů
  • Monitoring komunikace
  • Monitoring rizik
  • Kontrola nákupu
  • Monitoring zapojení zainteresovaných stran
 • Uzavření projektu
  • Uzavření projektu/fáze
 • Softwarová podpora řízení projektů
  • Doporučené vlastnosti SW nástrojů pro podporu řízení projektů

Vyjádření absolventů kurzu

 • Kurz hodnotím nadmieru pozitívne. Dobrá koncepcia aj obsah materiálov. Lektor viedol kurz záživne, dopľňal mnohými poznatkami z praxe. S kurzom som veľmi spokojný po všetkých stránkach. Rád ho odporučím aj kolegom.

  Róbert Závacký / senior konzultant
  MIM

 • Kurz naplnil mé očekávání, materiály na vysoké úrovni. Konečný efekt o stupeň lepší, než jsou mé současné potřeby.

  Tibor Lechman / ředitel
  Středisko služeb podnikatelům

 • Velmi dobře vedený kurz, oceňuji naprosto vyčerpávající dokumentaci k dané problematice a stejnětak prezentační dovednosti lektora.
  Absolvoval jsem stejný kurz v jiné společnosti a váš kurs hodnotím minimálně o 2 třídy výš. Odcházím s pocitem, že kurz byl přínosem, což je nejdůležitější.

  Miloš Nejezchleb / ředitel odboru projektů
  Home Credit Finance

 • Kurz byl výborný, spousta informací a zároveň praktické příklady. Vysoká spokojenost.

  Martin Molnár / IT project manager
  Accenture Services

 • Velice přínosný kurz s logickým členěním a dobrou organizací. Pěkné názorné příklady přednášejícího.

  Milan Kollinger / vedoucí projektu – specialista GIS
  T-Mapy

 • Výborné vyjadřovací schopnosti. 3. den byl pro mě nejzajímavější z pohledu práce proj. manažera (tipy pro reporting, org. schůzek atd.). Po odborné stránce vyčerpávající, hodně praktických příkladů, které dokreslí některé pojmy. Celkově pozitivní dojem.

  Ing. Jana Kalinová / Projektový koordinátor
  ČD – Informační Systémy, a. s.

 • Velice kvalitní školení s mnoha praktickými příklady. Hodnotím velice dobře. Děkuji.

  Ing. Jiří Leinveber / Vedoucí oddělení
  ČD – Informační Systémy, a. s.

 • Kurz se mi velmi líbil, splnil mé očekávání a rozšířil obzory v dané problematice řízení projektů. Vysoko hodnotím výstup a přednes školitele, uvádění zkušeností z praxe, což posloužilo k lepšímu pochopení materiálu.

  Lenka Kašíková / analytik IS pro oblast obchodu
  Pražská plynárenská

 • Poskytlo mi celkový obrázek! Systematické, obsažné, plné praktických odkazů. Ocenila jsem zaměření na IT. Výrazný přednes lektora – i když charakter tématu neumožňoval větší interaktivitu, neztrácela jsem pozornost. materiály výborné, příklady pro mne přínosné.

  Dana Rosická / Human Resources Manager
  Siemens Business Services

 • Výborný lektor, obsiažne spracovanie problematiky, perfektné príklady, inšpirujúce poznatky, výborné odpovede na otázky.

  Dušan Kocúrek / vedoucí odd. tvorby programů
  COOPEX Soft

 • Byl jsem velmi mile překvapen praktickým zaměřením kurzu a velmi vysokou úrovní studijních materiálů (s množstvím informací širšího rozsahu) -> budu doporučovat.

  Rostislav Mayer / Head of PMO
  VUB

 • Velmi přínosné, seminář vedl skutečný odborník.

  Rita Starečková / vedoucí projektu
  ČD – Telematika

 • S hvězdičkou 🙂 Kurz na vysoké úrovni. Výborné prezentační dovednosti pana Lektora.

  Ing. David Šlajs / projektový manažer
  ČD – Informační Systémy, a. s.

 • Skvělý, velký přesah do praxe. Množství zkušeností s technikami na reálných příkladech. Skvělý kurz. Díky!

  Mgr. Filip Jung / projektový manažer
  VARS BRNO, a.s.