Go to Top

Základy řízení projektů

Základy řízení projektů

Co všechno obnáší řízení projektu? Co je nezbytné a co volitelné? Na co je třeba se soustředit, co určitě neopomenout, čím začít? Tyto a podobné otázky si kladou začínající projektoví manažeři zvláště v situaci, kdy jim jejich organizace výkon role příliš neusnadňují kvůli absenci firemní metodiky řízení projektů.

Popis kurzu

page_pm_rpjz_1V oblasti řízení projektů dnes existuje široká nabídka kurzů, které ale mohou být pro začátečníky leckdy těžkým soustem. Cílem tohoto kurzu je naopak přiblížit elementární základy řízení projektů snadnou a přístupnou formou. Primární zaměření kurzu je na členy projektových týmů, kteří po absolvování kurzu budou disponovat takovými znalostmi, které jim umožní snadno komunikovat s ostatními zainteresovanými stranami projektu.

Pro výklad kurzu se základem stalo aktuální páté vydání standardu PMBOK® (PMI®), který je procesním rámcem členěným v duchu životního cyklu projektu, což je pro vytvoření úvodní představy ideální přístup, který je zároveň velmi praktický pro aplikaci do firemní metodiky řízení projektů.

Výklad pokrývá klíčové činnosti při řízení projektu, přičemž jako základ slouží definovaná sada procesů standardu PMBOK® organizovaná do skupin podle životního cyklu projektu (procesy zahajovací, plánovací, prováděcí, sledovací a uzavírací).

Kurz je určen pro

 • Vedoucí projektů
 • Projektové koordinátory
 • Členy projektových týmů
 • Zástupce uživatelů v projektech

Předpoklady

Pro absolvování kurzu nejsou stanoveny žádné specifické předpoklady.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 • Úvod kurzu
 • Základní pojmy řízení projektů
  • Projekt, základní atributy a charakteristiky
  • Řízení projektu, projektové řízení a vztahy k ostatním manažerským disciplínám
  • Projektová dokumentace
 • Kontext řízení projektu
  • Fáze a životní cyklus projektu
  • Faktory prostředí organizace
  • Portfolia a programu
  • Projektová kancelář
 • Procesy řízení projektu
  • Nejznámější světové standardy řízení projektů
  • Procesy dle PMBOK® a skupiny procesů
 • Předprojektová fáze
  • Studie proveditelnosti
  • Business Case
 • Zahájení projektu
  • Sestavení Charty projektu
  • Identifikace zainteresovaných stran
 • Plánování projektu
  • Vypracování plánu řízení projektu
  • Plánování řízení rozsahu
  • Shromáždění požadavků
  • Definice rozsahu projektu
  • Vytvoření WBS
  • Plánování řízení času
  • Definice činností
  • Pořadí činností
  • Odhad doby trvání činností
  • Sestavení harmonogramu
  • Plánování řízení nákladů
  • Odhadování nákladů
  • Stanovení rozpočtu
  • Plánování řízení kvality
  • Plánování řízení zdrojů
  • Odhad zdrojů aktivit
  • Plánování řízení komunikace
  • Plánování řízení rizik
  • Identifikace rizik
  • Kvalitativní analýza rizik
  • Kvantitativní analýza rizik
  • Plánování reakcí na rizika
  • Plánování řízení nákupu
  • Plánování zapojení zainteresovaných stran
 • Provádění projektu
  • Vedení a řízení prací projektu
  • Řízení znalostí na projektu
  • Řízení kvality
  • Získání zdrojů
  • Rozvoj týmu
  • Řízení týmu
  • Řízení komunikace
  • Implementace reakcí na rizika
  • Realizace nákupu
  • Řízení zapojení zainteresovaných osob
 • Sledování a kontrola projektu
  • Sledování a kontrola práce
  • Integrované řízení změn
  • Ověření rozsahu projektu
  • Kontrola rozsahu projektu
  • Kontrola harmonogramu
  • Kontrola nákladů
  • Kontrola kvality
  • Kontrola zdrojů
  • Monitoring komunikace
  • Monitoring rizik
  • Kontrola nákupu
  • Monitoring zapojení zainteresovaných stran
 • Uzavření projektu
  • Uzavření projektu/fáze

Vyjádření absolventů kurzu

 • Kurz byl velmi zajímavý, s velkým aplikačním potenciálem pro praxi.

  Ing. Aleš Strejc / výrobní ředitel
  MOSER, a.s.

 • Velmi dobrý výklad, jako přínosné hodnotím příklady lektora z jeho praxe.

  Jiří Průša / analytik
  Home Credit, a.s.

 • Velmi dobrý výklad, jako přínosné hodnotím příklady lektora z jeho praxe.

  Jiří Průša / analytik
  Home Credit, a.s.

 • Školení v problematice, kterou jsem doposud kurzem neprošel, mě zaskočila obsáhlost připraveného materiálu (asi na 3 denní školení) a příjemně mě překvapil školitel – vědomostmi i prezentačními schopnostmi. Pokusím se nadřízeného přesvědčit, aby mě vyslal na školení další. Děkuji.

  Bohuslav Stloukal / Projektový koordinátor výstavby mobilní sítě
  Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

 • Lektor: velmi zběhlý.
  Materiály: podrobné, možno se k nim později vrátit.
  Organizace: logické, strukturované, pochopitelné.
  Kurz byl přínosný, lektor zaujal, účastníci chápali.

  Světlana Hančová / personální ředitelka
  MOSER, a.s.

 • Kurz výborný, přednášející také.

  Ing. Petra Bambulová / asistentka
  Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

 • Profesionální, přehledné, inspirující.

  Mgr. Marcela Hanušová