Go to Top

Řízení požadavků a změn

Řízení požadavků a změn

Vývoj softwarových aplikací probíhá na základě požadavků uživatelů a úspěšnost těchto aplikací se zpravidla posuzuje podle míry jejich splnění. Nedostatky ve specifikaci požadavků a v komunikaci mezi uživateli a vývojovými týmy jsou nejčastějšími a zároveň nejnákladnějšími příčinami neúspěchu softwarových projektů.

Popis kurzu

Většina lidí si nedokáže představit např. stavbu domu bez přesné specifikace svých přání a potřeb. Uvědomují si totiž, že následné úpravy oproti původnímu plánu jsou zpravidla značně nákladné.

page_ism_rpoz_1Toto uvědomění však obvykle chybí u vývoje SW aplikací, kde je třeba řešit požadavky na různých úrovních. Od požadavků, které představují velmi rozsáhlé zadání (např. implementaci nového finančního systému), až po požadavky relativně velmi jednoduché, jako jsou drobné úpravy existující funkcionality. Proto je důležité zajistit, aby všichni, kterých se požadavky týkají, dospěli ke společnému a sdílenému pochopení pojmů, použitých ve specifikaci požadavků.

Několik studií provedených renomovanými firmami prokázalo, že přibližně polovina chyb softwarových aplikací je způsobena špatným nebo nepřesným zadáním požadavků. Mimo jiné je to i logický důsledek toho, že v porovnání s procesem formulování a řízení požadavků na softwarové aplikace se nikde jinde nestřetává tolik rozdílných zájmů jednotlivých účastníků tohoto procesu.

Nedostatky v procesu formulování a řízení požadavků způsobují problémy během vývoje aplikací.

Obecně lze tyto nedostatky charakterizovat takto:

 • neformální sběr požadavků;
 • implicitně předpokládaná funkcionalita;
 • nekomunikované předpoklady;
 • nedostatečně dokumentované požadavky;
 • nedefinovaný nebo složitý proces řízení požadavků a jejich změn.

V této situaci je nezbytné dostat požadavky pod kontrolu a to znamená zavést a dále kontinuálně zlepšovat procesy zaměřené na sběr, analýzu, specifikaci, ověřování a řízení požadavků uživatelů. Zlepšené procesy řízení a správy požadavků přinesou mnohem srozumitelnější požadavky na aplikaci, obsahující méně chyb a nekonzistencí i efektivnější procedury řízení změn těchto požadavků a vyhodnocování jejich dopadu a nákladů těchto změn.

Kurz je zaměřen na seznámení s celým procesem řízení požadavků a změn SW aplikací se speciálním důrazem na problematiku sběru, vyhodnocování a sledování uživatelských požadavků.

Účastníci se seznámí nejen s principy získávání požadavků, analyzováním jejich závislostí a postupem řízení jejich realizace, ale také s osvědčenými přístupy vycházejícími z knihovny IT procesů ITIL®. V návaznosti na uživatelské požadavky je vysvětlen proces zpracování požadavků na změny aplikací (Change Management) a částečně způsoby řízení nasazování (Release Management).

Další kapitola je věnována aspektům implementace procesu řízení změn včetně možností využití SW podpory.

Závěrečná kapitola kurzu je věnována problematice práce s požadavky v agilních přístupech, které se v poslední době stávají stále více populární.

Kurz je určen pro

 • Analytiky
 • Analytiky-programátory
 • Konzultanty
 • Manažery IT
 • Vedoucí vývojových týmů
 • Vedoucí projektů
 • Zástupce uživatelů pověřené komunikací s IT

Předpoklady

Obecná představa o tvorbě softwarových aplikací.

Související kurzy

Související odkazy

Obsah kurzu

 • Úvod do řízení požadavků
  • Problémy vývoje aplikací v souvislosti s požadavky
  • Seznámení s procesem řízení změn (Change Management)
  • Úvod do procesu formulování a řízení požadavků
 • Získávání požadavků
  • Úvod do získávání požadavků
  • Techniky získávání požadavků
  • Dokumentace požadavků pomocí typových úloh
 • Analýza požadavků
  • Modelování objektů
  • Modelování interakcí objektů
  • Modelování dynamiky
  • Modelování uložení
 • Specifikace požadavků
  • Přístupy ke specifikaci požadavků
  • Dokument „Specifikace SW požadavků“
  • Nefunkční požadavky
 • Verifikace požadavků
  • Verifikace požadavků
  • Revize požadavků
 • Řízení požadavků
  • Proces řízení změn požadavků
  • Princip implementace procesu řízení změn
  • Osvědčené praktiky formulování a řízení požadavků
 • Požadavky v agilních přístupech
  • Charakteristika agilních přístupů k vývoji SW
  • Práce s požadavky v nejznámějších agilních přístupech

Vyjádření absolventů kurzu

 • S kurzem jsem velmi spokojen, pokryl všechny mé otázky, s kterými jsem k LBMS přišel.

  Michal Novák / Senior Project Manager
  Letiště Praha, a.s.

 • Výborně připravený a prezentovaný kurz.

  Miroslav Sváda / Acceptance Testing Manager
  Vodafone Czech Republic, a.s.

 • Kurz naplnil moje očekávání, obsah kurzu byl dobře strukturovaný, mohl jsem konfrontovat získané poznatky s praxí ve svém podniku.

  Ing. Oldřich Slunka / vedoucí odb. projekt. a program.
  Česká pojišťovna, a.s.

 • Velmi spokojen. Kurz ukázal řadu bodů, které již v metodice máme a naopak, které nám chybějí. Vynikající dokumentace, výklad přehledný, doplňovaný vhodnými příklady.

  Mgr. Stanislav Nisler / vedoucí vývoje
  OR-CZ

 • Kurz ukázal možnosti pre optimálne riadenie požiadaviek a navrhol možnosti riešenia. Myslím, že výsledky školenia budeme schopní aplikovať v našej spoločnosti.

  Miroslav Krempaský / technický ředitel
  Millenium 000

 • Kurz byl velice profesionálně pojat a přehledně vysvětlil širší spektrum věcí okolo řízení požadavků a změn.

  Ondřej Vitoušek / IT Analytik
  Komerční banka, a.s.

 • Pro mé zorientování v dané problematice velmi přínosný kurz.

  Ing. František Varmuža / Ředitel odboru centrálních IS
  Ministerstvo vnitra ČR

 • Znalosti i verbální projev lektora na velice dobré úrovni. Děkuji.

  Pavel Ševeček
  O2 Czech Republic a.s.

 • Výborný lektor se zajímavými zkušenostmi z praxe. Školení bylo přínosné pro mou práci.

  Přemysl Parma / Aplikační specialista
  MND, a.s.

 • Kurz se mi líbil, oceňuji kvalitně zpracované materiály a srozumitelné příklady, na kterých lektor problematiku vysvětloval.

  Veronika Kutková / Junior návrhář-programátor
  CCA Group a.s.

 • Školení mne obohatilo o nové formální postupy a přístupy v oblasti řízení požadavků, inspirovalo mne a nové poznatky využiji ve své práci.

  Daniel Dragolov / vedoucí projektu
  TietoEnator

 • Kurz splnil svůj účel – základní náhled na řízení požadavků a změn. Líbily se mi názorné příklady a ukázky SW.

  Veronika Strouhalová / systémový inženýr
  ALSTOM Power

 • Dobře připravený průřezový kurz problematikou řízení požadavků a změn s mnoha podnětnými praktickými tipy a doporučeními.

  Petr Kalandra / IT analytik
  Komerční banka

 • S obsahem a průběhem kurzu jsem byl velice spokojen, v mnoha směrech předčil má očekávání.

  Petr Pindur / development manager
  Moravia IT

 • Školenie bolo podané a zvládnuté lektorom výborne. Zistila som, že s procesmy na našom útvare, čo sa týka riadenia pož. a zmien ideme dobrym smerom 🙂 Kedže veľa vecí zo školenia u nás už zabehnutých máme, nové nápady, informácie veľmi nemám.

  Lucia Koprlová / referent IT projektovej kancelárie
  Tatra banka

 • Velmi vysoká úroveň profesionality lektora.

  Petr Vožda / IT Analytik
  Komerční banka, a.s.

 • Velmi oceňuji praktické příklady z praxe. Přemýšlím i nad dalšími kurzy.

  Ivo Engler / Project Manager
  Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

 • Velmi dobrý přednes a příklady z praxe.

  Mgr. Tomáš Dim / IT Konzultant a IS Architekt
  Essox s.r.o.

 • Velmi dobře připravené školení. Srozumitelný přednes. Postačující prostor pro dotazy.

  Ing. Václav Herout / Programátor
  CCA Group a.s.

 • Skvělé školicí schopnosti a odborné znalosti lektora. Názorné příklady z praxe.

  Gabriela Randová / projektant-analytik, konzultant
  CCA Group a.s.