Workshop „Modelujeme proces v BPMN“

Kurzem získáte

 • představu o možnostech použití BPMN při modelování procesů
 • pochopíte šíři možností modelování v závislosti na účelu tvorby modelu
 • zažijete reálnou náročnost modelování procesů v BPMN
 • budete-li chtít, můžeme modelovat v nástroji Sparx Enterprise Architect
 • odnesete si model vašeho konkrétního business procesu (stupeň dokončení záleží na komplexitě vybraného procesu a zvolené časové dotaci workshopu)

Hodnocení

Od účastníků:

Chci firemní kurz na míru

Proč absolvovat workshop?

Stojíte před rozhodováním, zda modelovat procesy a jakou notaci při tom použít?

Nevíte, jak by mohl vypadat model procesu v BPMN?

Potřebujete získat představu, jak náročné je takový model vytvořit?

Máte model v jiné notaci a chcete si udělat představu o náročnosti jeho transformace do BPMN?

Pak je náš workshop právě pro vás …

Jste z daleka a nechce se vám cestovat? Nevadí, workshop můžeme realizovat i v on-line prostředí…

Co můžete očekávat?

Na workshopu vám pomůžeme sestavit domluvené diagramy vašeho procesu.

Budeme vás metodicky vést, radit, nabízet a diskutovat alternativy modelování. Pomůžeme se sestavením domluvených diagramů, případně s ovládáním nástroje Sparx Enterprise Architect (pokud bude použit).

Co bude potřeba si připravit?

Prvním předpokladem pro absolvování tohoto workshopu je alespoň základní znalost BPMN, protože workshop není zaměřen na výklad BPMN, ale jeho praktické použití.

Pokud jste s BPMN zatím nikdy nepřišli do kontaktu, pak alespoň základní znalost zajistí absolvování našeho on-line nebo e-learningového kurzu „Úvod do BPMN“, podrobnější znalosti pak získáte na kurzu „Modelování procesů v BPMN“.

Druhým předpokladem je znalost vašeho procesu, který si chcete společně s námi namodelovat a to v této struktuře

 • název procesu
 • možné začátky (iniciační business události, může jich být více)
 • možné konce (výsledky procesu, může jich být více)
 • vstupy a výstupy procesu
 • aktivity procesu a aktéři, kteří je provádí
 • externí účastníci procesu
 • použité informační systémy (mají-li být předmětem modelování)

Není to podmínkou, nicméně za ideální považujeme dodání popisu procesu v uvedené struktuře (šablonu Vám poskytneme) před samotným workshopem, abychom mohli včas indikovat případné nedostatky tohoto popisu a dát prostor k upřesnění před workshopem.

Třetím předpokladem je znalost obsluhy nástroje, který chcete používat. Rádi vám pomůžeme s obsluhou nástroje Sparx Enterprise Architect (u ostatních nástrojů nemůžeme garantovat jejich znalost).

Jak bude workshop probíhat?

Organizace workshopu je otázkou vzájemné dohody, nicméně rámcový průběh je následující …

 • představení účastníků workshopu (ze zkušenosti doporučujeme, aby se workshopu účastnilo max. 5 pracovníků z dané organizace)
 • dohoda o způsobu modelování (bude to nástroj? pokud ano, jaký? bude to bílá tabule a fix?)
 • dohoda o účelu modelu (pro koho je určen a co by měl obsahovat?)
 • dohoda o typu vytvářených diagramů BPMN
 • představení modelovaného procesu
 • modelování procesu
 • zhodnocení dosaženého výsledku

Časové rozvržení workshopu

 • workshop pořádáme po ucelených polodenních blocích (3 hodiny)
 • po vyčerpání domluvené dotace bude záležet na vás, zda dosažený výsledek je pro vás dostatečný nebo zda budeme pokračovat navýšením dotace o další blok(y)
 • termín a čas event. pokračovacích bloků je pak opět otázkou vzájemné dohody

 

Více informací

Vhodné pro

každého, kdo si potřebuje udělat představu o modelování vlastních procesů v BPMN.

 • vlastník/manažer procesu
 • procesní analytik/návrhář/designer
 • IT role, které potřebují pochopit proces modelovaný v BPMN

Délka

0,5 den (8:30-12:00)

Adresa

Františka Křížka 362/1, Praha

Vyžadovaná znalost před začátkem kurzu

Základní znalost BPMN. Znalost procesu, který má být předmětem modelování (struktura viz. sekce „Co bude potřeba si připravit?“. Dohoda o formě provedení workshopu (prezenční/online)

Ing. Miroslav Müller

Lektor s více jak 50 odškolenými kurzy v oblasti procesního řízení a modelování a s 30 letou zkušeností z praxe.

Akreditovaný u zahraničních partnerů:

EXIN

PeopleCert

1 blok (3 hodiny)

Organizace workshopu je otázkou vzájemné dohody, nicméně rámcový průběh je následující:

 • představení účastníků workshopu
 • dohoda o způsobu modelování
 • dohoda o účelu modelu
 • dohoda o typu vytvářených diagramů BPMN
 • představení modelovaného procesu
 • modelování procesu
 • zhodnocení dosaženého výsledku

Také se bude potřeba domluvit na formě provedení workshopu (prezenční/online). S obojím máme dobré zkušenosti. Záleží tedy hlavně na možnostech a preferencích celého týmu.

Poptávka firemního kurzu

Mám zájem o individuální nabídku kurzu pro svoji firmu.