Go to Top

QPR ProcessDesigner

QPR ProcessDesigner je výkonný a snadno ovladatelný manažerský nástroj, který umožňuje provést všechny potřebné činnosti související s procesním řízením, tj. modelovat, simulovat, analyzovat, dokumentovat, publikovat, komunikovat, měřit a cíleně zdokonalovat firemní procesy.

Charakteristika

 • Jednoduché ovládání, přizpůsobitelnost a přehlednost.
 • Dynamická publikace procesů na intranet/internet a personalizace dat.
 • Obousměrná škálovatelnost a technologická robustnost.
 • Simulace a analýzy procesů.
 • Lokalizace nástroje a portálu (přepínání jazyka GUI přímo za běhu).
 • Možnost vytvářet vícejazykové modely.
 • Provázanost na strategické řízení.

Přínosy

Jednoduché ovládání, přizpůsobitelnost a přehlednost

ProcessDesigner se ovládá podobně jako MS Office. S jednoduchostí ovládání nástroje souvisí snadná čitelnost, atraktivní vzhled i přehlednost modelovaných procesů. Procesy lze popisovat libovolnou notací, přičemž jsou připraveny běžné notace, jako BPMN (Business Process Model and Notation). Symboly i jejich atributy jsou neomezeně rozšiřitelné.

Dynamická publikace procesů na intranet/internet a personalizace dat

 • Umožňuje všem pracovníkům organizace prostřednictvím intranetu/internetu rychlý personalizovaný přístup k procesnímu modelu.
 • Z modelu je možné kdykoliv otevřít potřebný soubor či spustit aplikaci.
 • Dynamicky generované webové stránky zajišťují neustále aktuální informace o modelu.
 • Vzhled webových stránek lze plně konfigurovat a začlenit tak do stávajícího prostředí intranetu organizace.
 • Podporuje řízenou komunikaci formou akcí a k nim přidruženého workflow.
 • Vztahy v procesním modelu lze prohlížet a upravovat přes vlastní maticový pohled.
 • Výstupy lze publikovat do MS Wordu, Excelu, PowerPointu, PDF, XML, XAML i ebXML.

Simulace a analýzy procesů

ProcessDesigner usnadňuje měření procesů jak na základě běžných výkonnostních ukazatelů (časových, nákladových), tak s využitím uživatelsky definovaných ukazatelů zaměřených na specifické potřeby organizace. Užitečnou funkcí v této oblasti je dynamická simulace modelu. Výsledky simulací je možné analyzovat přímo v prostředí nástroje s využitím velkého množství předdefinovaných grafických a tabulkových výstupů.

Otevřenost nástroje

Nástroj ProcessDesigner je otevřený nástroj založený na technologii Windows. Podporuje nejnovější integrační standardy jako je XML a webové služby. Otevřenost nástroje umožňuje též využití rozdílných webových prohlížečů (Internet Explorer, FireFox, Chrome) a webového serveru MS IIS. Podpora nejrozšířenějších databázových systémů MS SQL Server a Oracle zjednodušuje vytváření specifických uživatelských nadstaveb a rozhraní.

Provázanost na strategické řízení

Procesní model organizace vytváří důležité pojítko mezi strategickou a provozní úrovní organizace, např. vazbou na model Balance Scorecard. Zajištění souladu mezi výkonnostními měřítky procesů a měřítky jednotlivých strategických cílů je podporováno integrací s nástrojem QPR Metrics.

Technologie

ProcessDesigner se vyznačuje vysokou mírou škálovatelnosti, což umožňuje jeho využití jak v jednouživatelské verzi, tak v týmovém (multiuživatelském) prostředí. Procesní modely lze kdykoli extrahovat (check-out) z databáze, pracovat s nimi v režimu offline a následně je opět začlenit (check-in) do celkového procesního modelu organizace. Nástroj zajišťuje vyspělou podporu pro správu přístupových práv.

Oblasti nasazení

ProcessDesigner nachází využití pro jednotlivce i organizace všech velikostí. Jeho nasazení je vhodné při všech procesně založených akcích, kde jsou procesy identifikovány, modelovány, analyzovány a prezentovány, případně automatizovány. Nalezne uplatnění jako nepostradatelný pomocník při zavádění procesně orientovaných norem a standardů managementu jakosti (ISO 9000, LEAN, Six Sigma, EFQM), stejně jako při řešení regulačních opatření typu SOX, Basel II, Solvency II nebo pro management rizik dle ISO 31000 a ve spolupráci s QPR Metrics dle COSO ERM.

Související nástroje

Související kurzy

Aktuality