Go to Top

Request Center

Request Center je portál pro koncové uživatele SBM. Request Center slouží jako jediné místo kontaktu mezi zákazníky/uživateli a IT oddělením, jako jediné vstupní místo do Service Desk i ostatních aplikací vytvořených nejen v SBM. Použití tohoto rozhraní je mimořádně jednoduché a intuitivní.

  • Jednotný portál pro přístup uživatelů ke všem nabízeným IT službám v moderní a přehledné podobě.
  • Zlepšuje vnímání IT jako poskytovatele služeb orientovaného na business.
  • Snižuje zátěž pracovníků IT podpory zlepšením poměru vyřešených problémů koncových uživatelů jejich vlastními silami.
  • Zlepšuje spokojenost uživatelů s IT.

V současné době hledají IT útvary možnosti transformovat se do podoby skutečných poskytovatelů služeb svým business útvarům. Jednotné, centralizované středisko požadavků slouží jako „vstupní brána“ pro veškerou komunikaci koncových uživatelů s IT a představuje příležitost pro zapojení uživatelů do samostatného hledání řešení problému. Využívání centralizovaného střediska vede k lepšímu naplňování požadavků uživatelů a ke snižování nákladů na provoz IT.

Request Center umožňuje zprostředkovat uživatelům novou, moderní tvář IT v podobě jednotného kontaktního místa. Prostřednictvím Request Center přistupují koncoví uživatelé k systému Service Desk a všem ostatním procesně orientovaným aplikacím reprezentujícím poskytované IT služby. Zabudovaný katalog služeb umožňuje snadno vystavit šíři služeb poskytovaných oddělením IT a zdůraznit tak důležitost přínosu IT oddělení pro business. Centralizovaný portál pomáhá uživatelům zakládat požadavky a sledovat průběh jejich řešení. Rozhraní ke znalostní bázi umožňuje snadný přístup k informacím v podobě vyhovující potřebám koncových uživatelů.

Jednotné rozhraní pro přístup k IT službám

Request Center je interaktivní a intuitivní webový portál, díky kterému získají koncoví uživatelé přehled o nabízených IT službách a jehož prostřednictvím mohou zadávat požadavky na služby a sledovat stav jimi zadaných požadavků.

Celofiremní katalog služeb

Request Center umožňuje snadno organizovat a publikovat veškeré dostupné služby v členění do uživatelsky přehledných kategorií. Tento jednoduchý způsob přístupu zvýší orientaci uživatelů v nabízených službách, vede k rozšiřujícímu se využití tohoto rozhraní pro komunikaci s IT a snižuje tendenci uživatelů kontaktovat pracovníky IT jinými kanály.

Kontextuální znalostní báze

Request Center disponuje sofistikovaným nástrojem pro správu znalostí napomáhajícím uživatelům k vyřešení vlastních problémů bez potřeby kontaktovat oddělení IT podpory. Request Center umožňuje jednoduše a rychle všem uživatelům zvýraznit právě se vyskytující problémy a zabránit zakládání duplicitních incidentů/tiketů.

Související řešení

Související nástroje

Související kurzy

Aktuality