Go to Top

Nový kurz na aktuální téma ochrany osobních údajů dle GDPR

V digitální éře musí být zajištění soukromí prioritou

Informace o našich zákaznících jsou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a to vše je podporováno novými technologiemi. Tato datová exploze představuje konkrétní bezpečnostní výzvy, pokud předmětem zpracování jsou osobní údaje. Organizace mohou profitovat z respektování soukromí svých zákazníků.

Regulace ochrany osobních údajů v EU je přísná, i firmy mimo EU musí regulaci dodržovat, pokud v EU dělají business. Organizace musí zajistit soulad s touto regulací, nejen z hlediska zákona, ale také z hlediska důvěry a mít certifikované profesionály s dostatečnou úrovní znalostí může pomoci připravit organizaci čelit těmto příležitostem.

Zveřejněním návrhu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) v lednu 2012, Evropská Komise aktivovala 4 roky debat, vyjednávání a lobbování, jaké EU nikdy dříve nezažila…

Kurz Privacy & Data Protection Foundation shrnuje výslednou podobu regulace, která vzešla z tohoto procesu – zákon, který výrazně zreviduje základní Evropské předpisy o ochraně údajů v době, kdy informační systémy a digitální podnikání jsou základem lidského života.