Nový kurz VeriSM™ Foundation

 

Většina organizací, které se pohybují ve světě poskytování služeb, již zavedla doporučované praktiky, procesy a role na základě osvědčených přístupů, jako je ITIL, ISO 20000 apod.  a podpořila je automatizovanými systémy. Nicméně vše se neustále vyvíjí, objevují se nové postupy, nové technologie a organizace by na to měly reagovat, pokud chtějí správu služeb posunout na vyšší úroveň a získat tak konkurenční výhodu.

 

Anketa, prováděná mezi řadou významných poskytovatelů služeb jasně odpověděla na otázku, zda je potřeba „přepsat ITIL®“ … není! ITIL® zůstává i nadále hodnotným a respektovaným zdrojem, místo toho je potřeba poskytnout rámec, fungující jako „lepidlo“, podporující integraci nejlepších praktik a technologií do provozního modelu organizace.

 

VeriSM™ toto přesně naplňuje, není další ITSM metodologií, je evolucí smýšlení o správě služeb, holistickým, na business orientovaným přístupem, který připravuje organizaci na novou realitu digitální transformace.

 

Kurz VeriSM™ Foundation představuje filozofii a model VeriSM™ v nezbytném rozsahu pro úspěšné složení stejnojmenné certifikační zkoušky.

Zpět na přehled novinek