Go to Top

LBMS | Dodavatel ucelených řešení, služeb a softwarových nástrojů

Orchestrated IT

Sada řešení Orchestrated IT postavená na osvědčených postupech dovoluje automatizovat a řídit celý životní cyklus vývoje aplikací – od požadavku až po nasazení.

Více

Nový kurz VeriSM™ Foundation

Většina organizací, které se pohybují ve světě poskytování služeb, již zavedla doporučované praktiky, procesy a role na základě osvědčených přístupů, jako je ITIL, ISO 20000 apod. a podpořila je automatizovanými systémy. Nicméně vše se neustále vyvíjí, objevují se nové postupy, nové technologie. Nejen těmito trendy se zabývá kurz VeriSM™ Foundation.

Více

Inovované kurzy řízení projektů dle PMI®

V roce 2017 PMI® vydal další evoluční aktualizaci své vlajkové lodi, šesté vydání standardu PMBOK®. Nejzajímavější novinky a úpravy jsme obratem zapracovali do dvojice našich kurzů Řízení projektů dle PMI® a Základy řízení projektů.

Více

Aktuality

Užitečné odkazy