Go to Top

Application Management Foundation

Application Management Foundation

Profesionální správa aplikací významně přispívá k úspěchu organizace. Kurz představuje Application Services Library (ASL®) – knihovnu pro implementaci správy aplikací, která obsahuje procesní model a osvědčené postupy správy aplikací a jejímž cílem je profesionalizovat oblast správy aplikací, zavést společnou terminologii a referenčním rámcem pro doménu správy aplikací umožnit lepší spolupráci mezi zúčastněnými stranami. Knihovnu ASL® vytvořila a rozvíjí ASL BiSL Foundation, která se zaměřuje primárně na přiblížení světa businessu a IT.

ASL® je zaměřena na odborníky v oblasti IT, kteří chtějí povýšit správu aplikací na profesionální standard v rámci jejich organizací a zjistit souvislosti s procesním rámcem ITIL® pro poskytovatele IT služeb.

Kurz je zaměřen na seznámení posluchačů se základními aspekty správy aplikací v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Application Management Foundation with reference to ASL. Základní bloky kurzu tvoří představení kontextu správy aplikací, obsah a struktura správy aplikací a doporučení pro implementaci procesů správy aplikací. Certifikační zkouška testuje základní vědomosti a znalosti o správě aplikací na požadované profesionální úrovni, umožňuje prokázat znalost ASL® frameworku, konceptů, procesů a aktivit správy aplikací.

Kurz je určen pro pracovníky správy aplikací, jako jsou manažeři, funkční a techničtí návrháři, programátoři, testeři, týmoví a projektoví manažeři.