Go to Top

Business Analysis Practice

Business Analysis Practice

Kurz připravuje posluchače ke složení certifikační zkoušky úrovně Practitioner EXIN BCS Business Analysis Practice, která je součástí kvalifikačního programu EXIN BCS Business Analysis. Kurz rozvíjí znalosti posluchačů získané na kurzu základní úrovně Business Analysis Foundation, jehož absolvování je sice pro posluchače výhodou, ale nikoliv podmínkou.

Kurz se detailně věnuje znalostem, porozumění a uplatnění principů a postupů business analýzy v oblastech, jako jsou rozsah působení role business analytika (BA), hodnota této role pro organizaci a požadované dovednosti k podpoře úspěšné business změny, procesy a techniky strategické analýzy, vyšetřování podnikových systémů s cílem odhalit jejich problémy, řízení zainteresovaných stran, jejich perspektiv, konceptuální modelování pomocí modelů business aktivit, doporučení pro zlepšení businessu a identifikace zlepšení pomocí GAP analýzy mezi business modely současného a žádoucího stavu, role business case v rámci životního cyklu business změn včetně jeho obsahu.

V kurzu zaznívá řada konceptů, přístupů a technik, zasazených do holistického přístupu ke zlepšování businessu. Svým obsahem je kurz relevantní pro všechny, kdo vyžadují široké pochopení předmětu a pro certifikát úrovně Practitioner.