Go to Top

Business analýza

Business analýza

Osnova kurzu vychází z aktuální 3. verze mezinárodního standardu BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge), který publikuje a rozvíjí International Institute of Business Analysis (www.theiiba.org). Právě tato verze představuje v historii standardu BABOK® nejucelenější a nejpropracovanější pojetí disciplíny business analýzy a reflektuje postupy a techniky aktuálně používané v praxi. Kurz představuje kontext business analýzy, popisuje znalostní oblasti, jejich asociované aktivity a úkoly, včetně potřebných dovedností pro jejich efektivní aplikování v praxi. Samostatná kapitola kurzu je věnována technikám business analýzy v rámci agilních přístupů vývoje softwaru. Kurz kromě výkladu teorie obsahuje sadu příkladů, na kterých si posluchači formou případových studií vyzkouší některé klíčové techniky business analýzy.

Kurz je určen pro analytiky, konzultanty, manažery IT, vedoucí projektů, zástupce business uživatelů zodpovědné za komunikaci s IT, kteří si chtějí doplnit či utřídit znalosti potřebné pro efektivní práci s požadavky v kontextu jejich business prostředí.