Go to Top

Business Information Management Foundation

Business Information Management Foundation

Business Information Management zahrnuje veškeré technické prostředky používané k poskytování informací organizaci. Proti zažité představě IT představuje realizaci a implementaci jen části poskytování informací. Business Information Management je nedílnou součástí uživatelské organizace a v zastoupení koncových uživatelů spravuje poptávku po informacích z pohledu business procesů.

Profesionální správa business informací významně přispívá k úspěchu organizace, neboť podpora business procesů poskytováním kvalitních informací je stále důležitější. Kurz představuje Business Information Services Library (BiSL®) – procesní rámec pro implementaci správy business informací, jehož cílem je profesionalizovat funkce poptávky a to nejen v rámci organizace, ale také jako jednotící faktor mezi různými organizacemi. Knihovnu BiSL® vytvořila a rozvíjí ASL BiSL Foundation, která se zaměřuje primárně na přiblížení světa businessu a IT.

Knihovna BiSL® je zaměřena na odborníky, kteří vykonávají provozní, řídicí nebo strategické úlohy týkající se IT na straně poptávky poskytování informací organizace. Jsou úzce spojeni s poskytováním informací organizaci nebo mají zájem získat představu o správě business informací ve všech podobách.

Kurz seznamuje posluchače se základními aspekty správy business informací v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL®. Základní bloky kurzu tvoří představení kontextu a pozice správy business informací, procesní skupiny managementu využití, funkcionality, spojovací procesy (operativní úroveň), manažerské procesy a strategické procesy.

Kurz je určen pro pracovníky správy business informací, jako jsou Business Information Manager, Business Systems Administrator, Super User, Information Architect, Chief Information Officer, Service Manager, Information Manager, Business Unit Manager, Demand Manager, IT Service Owner apod.