Go to Top

DevOps Foundation

DevOps Foundation

DevOps je koncept, jehož název je zkratkou ze slov „Development“ a „Operations“, definovaný jako evoluce myšlenek agilního vývoje software a štíhlé výroby, aplikovaná na celý hodnotový proud v IT, který umožňuje firmám dosáhnout více s moderními informačními technologiemi v důsledku kulturních, organizačních a technických změn.
DevOps je sada nejlepších postupů, které zdůrazňují spolupráci a komunikaci mezi IT a business profesionály v celém životním cyklu aplikací a služeb, která mění způsob uvažování jednotlivců o jejich práci.

Primárním účelem kurzu je připravit posluchače na složení certifikační zkoušky EXIN DevOps Foundation, která ověřuje znalosti profesionálů v oblastech Základy DevOps, Principy DevOps, Klíčové postupy DevOps a Praktická aplikace DevOps. Certifikace byla vyvinuta ve spolupráci s experty v oblasti DevOps, je navržena tak, aby poskytla IT a business profesionálům základní znalosti o DevOps a je základem pro vyšší certifikaci EXIN DevOps Professional.

Kurz a certifikace jsou určeny pro IT a business profesionály, kteří chtějí porozumět konceptu DevOps, kdo jsou součástí DevOps týmů a kohokoli, kdo se zabývá řízením IT a chce porozumět tomu, jak organizace může z DevOps profitovat.