Go to Top

Green IT Foundation

Green IT Foundation

Rostoucí počet IT organizací spojuje společenská odpovědnost a nová perspektiva, jak redukovat ekologickou stopu své organizace a business procesů podporovaných IT službami. Green IT je definováno jako účinné uplatňování inteligentních, energeticky a ekologicky efektivních technologií a technik v rámci organizace a představuje rozvíjející se vertikálu odborníků z oblasti IT. Principy Green IT jsou v souladu s politikou společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility).

Organizace usilující o snížení nákladů, zvýšení efektivity a snížení své provozní ekologické stopy mohou použít tento kurz a zkoušku EXIN Green IT Foundation pro podporu realizace ekologických aktivit a lepší spolupráce svých zaměstnanců. Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními aspekty Green IT v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Green IT Foundation (GRITF.EN). Základní bloky kurzu tvoří témata porozumění problematice Green IT, Lifecycle management, optimalizace infrastruktury, IT jako aktivátor a správa a procesy Green IT.

Kurz je určen pro IT profesionály, kteří se snaží redukovat náklady, zvýšit efektivitu a/nebo redukovat ekologickou stopu organizace prostřednictvím technologií a dále pro manažery a profesionály v IT organizaci, kteří potřebují transformovat provoz IT do udržitelného a nákladově efektivního modelu poskytování služeb.