Go to Top

Information Security Foundation

Information Security Foundation

Bezpečnost informací je ochrana informací proti široké škále hrozeb s cílem zajistit business kontinuitu, minimalizovat business rizika a maximalizovat návratnost investic a business příležitostí. Ve světě IT, kde globalizace ekonomiky vede k rostoucí výměně informací mezi organizacemi a explozi používání počítačů a výpočetních zařízení nabývá stále na větším významu.

Základem je mezinárodní norma Code of Practice for Information Security ISO/IEC 27002:2013, široce respektovaný standard poskytující rámec pro organizaci a řízení bezpečnostních programů, které umožňují organizacím dobře dosahovat cílů a splnit řadu požadavků v dnešním složitém provozním prostředí.

Kurz představuje základ pro osobní rozvoj každého profesionála v oblasti informační bezpečnosti, zapadá do kvalifikačního programu EXIN Information Security a je nanejvýš vhodný pro každou organizaci, která se zabývá důvěrnými informacemi.

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními aspekty bezpečnosti informací v rozsahu nezbytném pro úspěšné složení zkoušky EXIN Information Security Foundation. Základní bloky kurzu tvoří témata Informace a bezpečnost (koncepce, hodnota, význam a spolehlivost informací), Hrozby a rizika (koncepty ohrožení, rizik a vztah se spolehlivostí informací), Přístup a organizace (bezpečnostní politika a bezpečnostní organizace včetně komponent bezpečnosti organizace a řízení bezpečnostních incidentů), Bezpečnostní opatření (fyzická, technická a organizační).

Kurz je určen pro každého, kdo pracuje s informacemi, na všechny uživatele v organizaci, kteří zpracovávají informace, menší nezávislé podnikatele, pro něž jsou některé základní znalosti o bezpečnosti informací nezbytné i začínající odborníky v oblasti bezpečnosti informací.