Go to Top

ITIL® 2011 Foundation

ITIL® 2011 Foundation

Kurz obsahuje výklad problematiky nejnovější verze ITIL® 2011, renomovaného souhrnu nejlepších praktik pro řízení IT služeb. V průběhu kurzu je představen životní cyklus IT služby a dále doporučené procesy pro zajištění spolehlivé dodávky a podpory IT služeb. V rámci popisu těchto procesů jsou vyloženy cíle procesů, doporučené sekvence aktivit a související principy včetně objasnění vazeb mezi jednotlivými procesy.

Obsah kurzu je primárně orientován na poskytnutí informací potřebných pro úspěšné absolvování stejnojmenné certifikační zkoušky a získání mezinárodně uznávaného certifikátu ITIL® 2011 Foundation. V průběhu kurzu je prověřována znalost probírané tématiky formou testových otázek simulujících průběh certifikační zkoušky.

Posluchači si mohou zvolit, zda absolvují pouze samotný kurz nebo kurz včetně certifikační zkoušky. Ta má formu on-line testu, který je k dispozici jak v anglickém, tak v českém jazyce a může proběhnout na závěr samotného kurzu nebo v termínu dle požadavku posluchače.

Kurz je určen pro ředitele a manažery IT, vedoucí týmů a projektů, manažery jakosti a ostatní pracovníky IT, kteří chtějí získat ucelenou představu o standardu ITIL® a potvrdit své znalosti získáním mezinárodně uznávaného certifikátu ITIL® 2011 Foundation.