Go to Top

Lean IT Foundation

Lean IT Foundation

Lean je manažerská filozofie, která podporuje kulturu neustálého zlepšování s cílem maximalizovat hodnotu a minimalizovat plýtvání se zaměřením na tok přidané hodnoty. Lean je kultura týmové práce odvozená z Toyota Production System, která učí lidi myslet a vidět zdroje plýtvání, vymyslet efektivnější způsoby, jak dělat věci, odstraňovat plýtvání a přidat hodnotu do procesu. Zkouška EXIN Lean IT je o pěti principech Lean, významu Lean Managementu, psychologii Lean změny a obsahu Lean projektů.

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními aspekty Lean IT v míře potřebné pro úspěšné složení zkoušky EXIN Lean IT. Předloženy jsou základní informace o původu Toyota Production System a přehled pěti základních Lean principů. Posluchači získají znalost definice a uplatňování Lean principů, pochopení významu Lean Management a jeho role v implementaci Lean IT, pochopení psychologie změny a role Lean agenta změny a konečně znalost obsahu obecného projektového plánu pro Lean IT projekt.

Kurz je určen pro vedení a zaměstnance jakékoliv organizace, která plánuje zavést Lean, aby získali základní znalosti Lean myšlení a potvrdili své znalosti získáním mezinárodně uznávaného certifikátu EXIN Lean IT Foundation.