Go to Top

PRINCE2® 2017 Foundation

PRINCE2® 2017 Foundation

Kurz seznamuje posluchače s přístupem k řízení projektů na základě jedné z celosvětově nejuznávanějších metodik pro řízení projektů PRINCE2® 2017. Obsah kurzu je volen tak, aby posluchači získali potřebné znalosti vyžadované pro úspěšné složení certifikační zkoušky PRINCE2® 2017 Foundation v anglickém jazyce, která je volitelnou částí kurzu.

PRINCE2® 2017 představuje evoluční aktualizaci, která reaguje na aktuální požadavky pracovního prostředí charakteristické vyšším očekáváním zúčastněných stran a pracovní kulturou flexibility a agility. Tato aktualizace přináší praktické, dostupné, autoritativní návody pro každého, kdo řídí projekt, staví na osvědčené síle PRINCE2® a reaguje na dnešní požadavky na flexibilitu a agilitu s tím, že nabízí nové hodnoty s důrazem na přizpůsobení a rozšiřitelnost.

Aktualizovaná metodika PRINCE2® se i nadále opírá o sedm principů, sedm procesů a sedm témat, jejichž struktura se nemění, ale mění se důraz na ně kladený a použitá ošetření. Nové vydání manuálu PRINCE2® 2017 Edition má větší důraz na přizpůsobení metodiky PRINCE2® pro potřeby projektu, principy tvořící základ PRINCE2® a praktické uplatňování pokynů v manuálu. Nová zkouška úrovně Foundation zvýrazňuje jádro PRINCE2® a praktickou aplikaci metody.

Kurz je určen pro vedoucí projektů, projektové koordinátory, vedoucí týmů, konzultanty a kohokoli, kdo se podílí na plánování a realizaci středních a větších projektů na bázi celosvětově uznávané metodiky PRINCE2® 2017.