Go to Top

PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2® je celosvětově nejčastěji používaný přístup k řízení projektů a je stále více používán ve spojení s agilním přístupem, což vyvolává rostoucí potřebu konkrétních návodů, jak používat PRINCE2® v agilním kontextu. Přestože aktualizace PRINCE2® již v roce 2009 zajistila kompatibilitu metodiky s agilními přístupy, nevysvětluje PRINCE2® podrobně, jak provést přizpůsobení metodiky pro agilní kontext.

PRINCE2 Agile® poskytuje tuto úroveň detailu pro realizaci agilních projektů a představuje celosvětově nejkompletnější agilní metodiku řízení projektů, přináší prolnutí obou přístupů kombinující výhody agilního způsobu práce (na úrovni dodávání) s řízením a strukturami osvědčené metodiky PRINCE2® (na úrovni směřování a řízení projektu).

Kurz představuje posluchačům základy osvědčené metodiky PRINCE2®, vhodné agilní způsoby práce, jejich prolnutí s PRINCE2® využívající silné stránky obou přístupů, předkládá sadu doporučení, jak přizpůsobit PRINCE2® pro agilní prostředí a popisuje klíčové agilní aspekty práce.

Kurz je určen pro všechny, kdo pracují v prostředí řízení projektů, kde by rádi adoptovali agilní mechanismy, nebo pro ty, kdo pracují v agilním prostředí na komplexnějších projektech a hledají více struktury a směřování do jejich současného stylu práce. Certifikace PRINCE2 Agile® Foundation je další cestou k dosažení úrovně PRINCE2 Agile® Practitioner bez nutnosti předchozí znalosti PRINCE2®.